Decydujesz, pomagamy

Fundator: Fundacja Tesco Dzieciom
Deadline: Czekamy na nowy termin

„Decydujesz, pomagamy” to program grantowy, którego celem jest wspieranie aktywności i rozwoju w społecznościach lokalnych.

Projekty powinny być skierowane do członków lokalnej społeczności. Mogą dotyczyć wszystkich mieszkańców lub wybranych grup – np. dzieci, młodzieży, seniorów, rodzin z małymi dziećmi. Ważne jest, by były możliwie otwarte na społeczność, a nie adresowane do wąskiego grona np. uczniów konkretnej klasy, członków jednego klubu itp.
Ważne jest także, aby wnioskodawcy angażowali swoje bezpośrednie otoczenie w działania, dlatego zależy nam na tym, by w realizację projektów włączeni zostali mieszkańcy okolicy, przedstawiciele lokalnych instytucji oraz pracownicy lokalnych sklepów Tesco ((oczywiście, jeśli jest taka możliwość).

Kto może się ubiegać o grant
Zarówno organizacja pozarządowa, spółdzielnia socjalna, instytucja publiczna, jak i grupa mieszkańców, która aktywnie działa w lokalnej społeczności, może zgłosić pomysł na projekt na rzecz własnej okolicy. Grupy nieformalne działające lokalnie – np. koła gospodyń wiejskich, grupy sąsiedzkie, rady sołeckie i inne muszą posiadać „parasol”: organizację pozarządową lub instytucję publiczną, udzielającą grupie rekomendacji oraz użyczającą osobowość prawną.

Dofinansowywane działania
Tematyka zgłaszanych projektów jest bardzo szeroka. Inicjatywy mogą dotyczyć edukacji dzieci i młodzieży, promocji zdrowego stylu życia, odświeżenia przestrzeni miejskich, aktywizacji osób starszych, działań na rzecz zwierząt i środowiska naturalnego, pielęgnowania lokalnych tradycji lub innych obszarów, na które mieszkańcy chcą mieć większy wpływ. Dofinansowanie jest przyznawane w następujących kategoriach:
a. wsparcie lokalnej aktywności;
b. działania na rzecz otoczenia – środowiska przyrodniczego, przestrzeni publicznej oraz jakości życia mieszkańców poprzez zaangażowanie i oddolne działania lokalnych społeczności, np. tworzenie miejsc spotkań, tras turystycznych czy możliwości spędzania czasu wolnego;
c. edukacja dzieci i młodzieży, kształtowanie umiejętności miękkich wśród młodzieży i studentów, np. organizacja zajęć edukacyjnych, kursów, obozów dla dzieci i młodzieży;
d. ochrona i promocja zdrowia oraz aktywnego stylu życia – projekty skierowane na budowanie zdrowych nawyków dzieci, młodzieży i dorosłych, np.: organizacja kursórw, warsztatów czy wydarzeń promujących zdrowy tryb życia.

Wysokość dofinansowania
Spośród zgłoszonych pomysłów, w każdym z mikroregionów, Komisja Granowa wybierze po trzy projekty, które przejdą do następnego etapu: głosowania mieszkańców danego mikroregionu. Te trzy wybrane projekty otrzymają grant, a od mieszkańców i ich głosów zależeć będzie jego wysokość: 5000, 3000 lub 1000 zł (mini grant). Komisja Grantowa może też przyznac wyróżnienia dla II lub III miejsca (2000 zł). W Programie zostanie przyznanych maksymalnie 250 grantów, do dwóch w każdym mikroregionie oraz maksymalnie 125 mini grantów, po jednym w każdym z wydzielonych mikroregionów.

Budżet programu
Całkowity budżet programu to 1 125 000 zł, prawie dwukrotnie więcej niż podczas poprzedniej edycji (650 000 zł). W każdej kategorii (5000, 3000, 1000 zł) zostanie przyznanych 125 dofinansowań.

Czas realizacji projektów
21 kwietnia - 31 sierpnia 2019 r.

Jak aplikować
Proces aplikowania opisany jest na stronie www.tesco.pl/pomagamy

Termin składania wniosków: 18 listopada 2018 r.

Więcej informacji

Fundator

Fundacja Tescoemail: kontakt@fundacjatesco.plwww: http://www.fundacjatesco.plul. Kapelanka 5630-347 Krakówtel.: +48 506 001 649