Decydujesz, pomagamy

Fundator: Fundacja Tesco Dzieciom
Deadline: Czekamy na nowy termin

„Decydujesz, pomagamy” to program grantowy, którego celem jest wspieranie aktywności i rozwoju w społecznościach lokalnych.

Projekty powinny być skierowane do członków lokalnej społeczności. Mogą dotyczyć wszystkich mieszkańców lub wybranych grup – np. dzieci, młodzieży, seniorów, rodzin z małymi dziećmi. Ważne jest, by były możliwie otwarte na społeczność, a nie adresowane do wąskiego grona np. uczniów konkretnej klasy, członków jednego klubu itp.
Ważne jest także, aby wnioskodawcy angażowali swoje bezpośrednie otoczenie w działania, dlatego zależy nam na tym, by w realizację projektów włączeni zostali mieszkańcy okolicy, przedstawiciele lokalnych instytucji oraz pracownicy lokalnych sklepów Tesco ((oczywiście, jeśli jest taka możliwość).

Kto może się ubiegać o grant
1. Organizacje pozarządowe
2. Grupy nieformalne działające lokalnie – np. koła gospodyń wiejskich, grupy sąsiedzkie, rady sołeckie i inne. W przypadku grup nieformalnych konieczne jest uzyskanie „parasola” organizacji pozarządowej lub instytucji publicznej, udzielającej grupie rekomendacji oraz użyczającej osobowości prawnej.

Dofinansowywane działania
1. Wsparcie lokalnej aktywności na rzecz otoczenia – środowiska przyrodniczego, przestrzeni publicznej oraz jakości życia mieszkańców poprzez zaangażowanie i oddolne działania lokalnych społeczności, np. tworzenie miejsc spotkań, tras turystycznych czy możliwości spędzania czasu wolnego
2. Edukacja dzieci i młodzieży, kształtowanie umiejętności miękkich wśród młodzieży i studentów, np. organizacja zajęć edukacyjnych, kursów, obozów dla dzieci i młodzieży
3. Ochrona i promocja zdrowia oraz aktywnego stylu życia – projekty skierowane na budowanie zdrowych nawyków dzieci, młodzieży i dorosłych, np.: organizacja kursórw, warsztatów czy wydarzeń promujących zdrowy tryb życia.

Wysokość dofinansowania
Każdy zwycięski projekt otrzyma 5000 zł dofinansowania.

Budżet programu
Całkowita budżet programu to 650 000 zł. Kwota ta zostanie przyznana 125 inicjatywom.

Czas realizacji projektów
1 czerwca - 30 września 2017 r.

Jak aplikować
Proces aplikowania składa się z trzech etapów, opisanych na stronie www.tesco.pl/pomagamy

Termin składania wniosków: 30 czerwca 2017 r. (do godz. 23.59).

Więcej informacji

Fundator

Fundacja Tesco Dzieciomemail: kontakt@fundacjatesco.plwww: http://www.fundacjatesco.plul. Kapelanka 5630-347 Krakówtel.: (12) 255 22 00