Decydujesz, pomagamy

Ostrzeżenie

Szanowni Państwo,
Ze względu na zmianę systemu administracyjnego, opisy niektórych programów grantowych znajdujących się w naszej bazie mogą wyświetlać się w niepoprawny sposób. Krajowe Biuro Eurodesk Polska dokłada wszelkich starań, żeby prawidłowy widok programów został przywrócony w możliwie najkrótszym czasie.
Dziękujemy za wyrozumiałość.
Krajowe Biuro Eurodesk Polska
Fundator: Fundacja Tesco Dzieciom
Deadline: Czekamy na nowy termin

„Decydujesz, pomagamy” to program grantowy, którego celem jest wspieranie aktywności i rozwoju w społecznościach lokalnych.

Projekty powinny być skierowane do członków lokalnej społeczności. Mogą dotyczyć wszystkich mieszkańców lub wybranych grup – np. dzieci, młodzieży, seniorów, rodzin z małymi dziećmi. Ważne jest, by były możliwie otwarte na społeczność, a nie adresowane do wąskiego grona np. uczniów konkretnej klasy, członków jednego klubu itp. W ramach programu zostaną nagrodzone 3 projekty w każdym ze 125 mikroregionów określonych przez Tesco.
Wnioskodawcy powinni angażować swoje bezpośrednie otoczenie w działania. W realizację projektów powinni zostać włączeni mieszkańcy okolicy, przedstawiciele lokalnych instytucji oraz pracownicy lokalnych sklepów Tesco (w miarę możliwości).

Kto może się ubiegać o grant
1. Organizacje pozarządowe lub kluby sportowe
2. Grupy nieformalne działające lokalnie – np. koła gospodyń wiejskich, grupy sąsiedzkie, rady sołeckie i inne. W przypadku grup nieformalnych konieczne jest uzyskanie „parasola” organizacji pozarządowej lub instytucji publicznej, udzielającej grupie rekomendacji oraz użyczającej osobowości prawnej.
3. Instytucje publiczne (np. przedszkole, szkoła, dom kultury, biblioteka, ośrodek pomocy społecznej).

Dofinansowywane działania
1. Wsparcie lokalnej aktywności.
2. Działania na rzecz otoczenia – środowiska przyrodniczego, przestrzeni publicznej oraz jakości życia mieszkańców poprzez zaangażowanie i oddolne działania lokalnych społeczności, np. tworzenie miejsc spotkań, tras turystycznych czy możliwości spędzania czasu wolnego.
3. Edukacja dzieci i młodzieży, kształtowanie umiejętności miękkich.
4. Ochrona i promocja zdrowia oraz aktywnego stylu życia – projekty skierowane na budowanie zdrowych nawyków dzieci, młodzieży i dorosłych, np.: organizacja kursórw, warsztatów czy wydarzeń promujących zdrowy tryb życia.

Wysokość dofinansowania
W zależności od głosowania, zwycięskie projekty otrzymają dotację w wysokości 1000, 3000 i 5000 zł.

Budżet programu: 1 125 000 zł.

Czas realizacji projektów
7 sierpnia - 30 listopada 2018 r.

Termin składania wniosków: 30 marca 2018 r.

Więcej informacji

Fundator

Fundacja Tesco Dzieciomemail: kontakt@fundacjatesco.plwww: http://www.fundacjatesco.plul. Kapelanka 5630-347 Krakówtel.: (12) 255 22 00