Discover EU - podróże przez Europę

Fundator: Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Edukacji i Kultury
Deadline: Czekamy na nowy termin

Podróż przez Europę jako prezent „od Europy” w roku 18. urodzin – to zamysł inicjatywy UE dla młodych mieszkańców Starego Kontynentu. Doświadczenie podróży ma również otworzyć młodzież na przekraczanie granic oraz poznawanie innych krajów i kultur.

W ramach kolejnej edycji przewidziano możliwość zdobycia biletów przez 20 000 osób. W pierwszej w podróż udało się ponad 15 000 Europejczyków (zgłosiło się 100 480). Bilet programu DiscoverEU umożliwia przemieszczanie się z miejsca na miejsce, z kraju do kraju, natomiast koszt zakwaterowania i wyżywienia uczestnicy pokrywają samodzielnie, samodzielnie również rezerwują sobie noclegi i planują program podróży.

Kto może się zgłaszać:
- osoby urodzone między 2 lipca 2000 r. a 1 lipca 2001 r.;
- obywatele jednego z państw członkowskich UE;

Termin, czas i miejsce odbywania podróży:
- laureaci mogą wyruszyć w podróż w okresie od 15 lipca (dzień pierwszego wyjazdu) do 31 stycznia 2019 r. (dzień ostatniego powrotu do kraju);
- podróż może trwać minimum jeden dzień, a maksymalnie miesiąc;
- na trasie podróży musi się znaleźć co najmniej jeden kraj członkowski UE inny od kraju zamieszkania.

Zasady konkursu
Zgłoszeń dokonuje się online, poprzez formularz zgłoszeniowy. Niezbędne będzie podanie danych osobowych i szczegółów dotyczących podróży (patrz punkt poniżej). Przewidziano udział w quizie, który będzie zawierał pięć pytań wielokrotnego wyboru na temat kultury i różnorodności Europy oraz unijnych inicjatyw skierowanych do młodych osób. Ponadto trzeba będzie udzielić odpowiedzi na pytanie dodatkowe, co ułatwi Komisji Europejskiej wybór uczestników w sytuacji, gdy zgłoszeń będzie zbyt dużo.

Zasady odbywania podróży
Większość trasy laureaci pokonują koleją, ale bilet DiscoverEU umożliwia także, w wyjątkowych przypadkach, podróż autobusem lub promem. Istnieje możliwość zrealizowania podróży w grupie (maksymalnie 5-osobowej), a także wyboru elastycznego lub ustalonego planu podróży. W tym pierwszym można zaplanować dowolną liczbę krajów, które chce się odwiedzić, w tym drugim – tylko dwa. Maksymalna wartość biletu to 260 euro (na osobę).

Termin zgłoszeń: od 2 maja (od godz. 12) do 16 maja 2018 r. (do godz. 12).

Więcej informacji, szczegółowe zasady, najczęściej zadawane pytania i porady dla podróżujących można znaleźć na stronie Europejskiego Portalu Młodzieżowego.
Strona facebookowa inicjatywy

Fundator

Komisja Europejska - Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kulturyemail: eac-info@ec.europa.euwww: http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_en.htmrue Joseph II, 70B-1000 - Bruxellestel.: +32-(0)2 29 98824