Dla Kobiet i Nauki - program stypendialny

Fundator: UNESCO, Loreal
Deadline: Stały nabór

Konkurs stypendialny dla Polek-naukowców w dziedzinach biologiczno-medycznych (nauki o życiu).

Konkurs organizowany jest we współpracy z UNESCO oraz Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Celem konkursu jest wsparcie finansowe i promocja utalentowanych kobiet-naukowców, prowadzących prace badawcze w dziedzinach nauk o życiu. 

Kto może ubiegać się o fundusze
O stypendia ubiegać się mogą kandydatki, które są w ostatnim roku realizacji pracy magisterskiej, doktorskiej lub habilitacyjnej i potrafią udokumentować aplikacyjny charakter swoich badań.

Limity wiekowe
- 25 lat dla magistrantek
- 35 lat dla doktorantek
- 45 lat dla habilitantek

Wysokość dofinansowania
- jedno roczne stypendium w wysokości 20 000 zł (dla magistrantki)
- dwa roczne stypendia po 30 000 zł każde (dla doktorantek), 
- trzy roczne stypendia po 35 000 zł każde (dla habilitantek).
Stypendia wypłacane są w 12 comiesięcznych ratach.

Termin zgłoszeń: 24 czerwca 2016 r.
Termin otwarcia zgłoszeń jest ogłaszany na stronie organizatora, w 2016 r. - od 9 maja.

Więcej informacji

Fundator

UNESCO/L’ORÉAL - Wspólne stypendia dla młodych kobiet - naukowcówemail: a.zaid@unesco.orgwww: http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=14633&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.htmlUNESCO7, place de Fontenoytel.: +33 (0)1 45 68 10 00