Dotacje Fundacji Konrada Adenauera

Fundator: Fundacja Konrada Adenauera w Polsce
Deadline: Stały nabór

Fundacja Konrada Adenauera przyznaje dotacje na działalność w zakresie edukacji politycznej.Dofinansowane działania:
Fundacja wspiera konkretne przedsięwzięcia (szczególnie organizację konferencji, seminariów) poświęconych tematom:

  • integracji Polski z Unią Europejską

  • transformacji gospodarczej

  • reform samorządów terytorialnych

  • stosunków polsko-niemieckich


Projekty można realizować w Polsce i w Niemczech.

Dotacje nie będą przyznawane na bliżej niesprecyzowaną działalność, infrastrukturę biura, cele charytatywne.Kto może ubiegać się o fundusze:
O dotacje mogą ubiegać się organizacje pozarządowe i instytucje naukowe.

Wysokość dofinansowania:
Kwota dotacji i wkład własny są ustalane wspólnie z Fundacją.

Termin składania wniosków:
do 30 sierpnia roku poprzedzającego projekt lub z wyprzedzeniem co najmniej trzech miesięcy.
Więcej informacji na stronie: http://www.kas.de/proj/home/home/48/8/webseite_id-3417/index.html
Szczegółowe informacje o warunkach dotacji udzielane są telefonicznie.

Fundator

Fundacja Konrada Adenauera w Polsceemail: kas@kas.plwww: http://www.kas.plul. J. Dąbrowskiego 5602-561 Warszawatel.: +48 22 845-9330fax: +48 22 848-5437