Dotacje na spotkania i współpracę partnerską polsko-niemiecką

Fundator: Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej
Deadline: Stały nabór

FWPN udziela wsparcia finansowego przedsięwzięciom, mającym na celu rozwijanie współpracy polsko-niemieckiejDofinansowane działania
Priorytetowo traktowane są następujące inicjatywy:

- spotkania i współpraca instytucjonalna - wymiana doświadczeń, np. grup zawodowych, także grup młodzieżowych, partnerstwa miast i gmin, uniwersytetów, różnego rodzaju stowarzyszeń i organizacji,
- prace naukowe, kształcenie i wspieranie nauki języka polskiego i języka niemieckiego jako języków obcych oraz polonistyki i germanistyki w kraju sąsiada - prace naukowe, których przedmiotem jest tematyka polska, niemiecka lub polsko-niemiecka, np. w formie projektów badawczych, konferencji, seminariów bądź publikacji,
- media - działania na rzecz rzetelnego informowania opinii publicznej o kraju sąsiada,
- działania literackie i artystyczne, uznawane za ważne dla dialogu polsko-niemieckiego - projekty w dziedzinie muzyki, teatru, filmu, literatury, sztuk pięknych i architektury.

Inne obszary działalności Fundacji:


 • badania naukowe z zakresu wiedzy o Europie Środkowej i Wschodniej;
   
 • konkursy wiedzy dotyczące Polski, Niemiec oraz Unii Europejskiej;
   
 • projekty edukacyjne na rzecz ochrony środowiska;
   
 • działania na rzecz wspierania kontaktów gospodarczych - projekty edukacyjne, seminaria i konferencje;
   
 • działania na rzecz zachowania wspólnego dziedzictwa kulturowego.

Do uzyskania dotacji niezbędna jest wyrażona na piśmie gotowość do współpracy partnera niemieckiego (bądź polskiego, jeśli wnioskodawca jest niemiecki).

Wysokość dofinansowania
Maksymalna wysokość dotacji: 80.000 zł lub 20.000 euro.
Dotacja nie może stanowić więcej niż 60% kosztów projektu.

Termin składania wniosków:
- do 10.000 zł / 2.500 euro można składać na bieżąco,
jednak nie później niż 2 miesiące przed terminem rozpoczęcia projektu;

-powyżej 10.000 zł / 2.500 euro można składać maks. raz na 3 miesiące,
jednak nie później niż 4 miesiące przed terminem rozpoczęcia projektu;

Wnioski złożone w terminie krótszym niż wymagany nie będą przyjmowane.

Więcej informacji

 

 

Fundator

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiejemail: beata@fwpn.org.plwww: http://www.fwpn.org.plul. Zielna 3700-108 Warszawatel.: +48 22/ 338 62 00