Działaj Lokalnie

Ostrzeżenie

Szanowni Państwo,
Ze względu na zmianę systemu administracyjnego, opisy niektórych programów grantowych znajdujących się w naszej bazie mogą wyświetlać się w niepoprawny sposób. Krajowe Biuro Eurodesk Polska dokłada wszelkich starań, żeby prawidłowy widok programów został przywrócony w możliwie najkrótszym czasie.
Dziękujemy za wyrozumiałość.
Krajowe Biuro Eurodesk Polska
Fundator: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
Deadline: Czekamy na nowy termin

Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz Akademii Rozwoju Filantropii dla organizacji pozarządowych z małych miejscowości, zainteresowanych prowadzeniem lokalnych konkursów grantowych.

 

Cele:
- aktywizacja lokalnej społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego;
- rozwiązanie określonego lokalnego problemu lub zaspokojenia pewnej potrzeby mieszkańców;
- współpraca mieszkańców i instytucji lokalnych.

Dofinansowywane działania
Projekty związane z pomocą społeczną, nauką, edukacją, oświatą i wychowaniem, kulturą, sztuką, ochroną dóbr kultury i tradycji, ochroną zdrowia, działaniem na rzecz osób niepełnosprawnych, promocją zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy, upowszechnianiem i ochroną praw kobiet, krajoznawstwem oraz wypoczynkiem dzieci i młodzieży, ekologią i ochroną zwierząt, ochroną dziedzictwa przyrodniczego, porządkiem i bezpieczeństwem publicznym, przeciwdziałaniem patologiom społecznym, upowszechnianiem i ochroną wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, działaniami wspomagającymi rozwój demokracji, promocją i organizacją wolontariatu, działalnością charytatywną oraz działalnością wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Kto może starać się o fundusze:
organizacje pozarządowe i grupy nieformalne działające na terenie miejscowości do 20 tys. mieszkańców objętych zasięgiem Ośrodków "Działaj Lokalnie".

Wysokość dofinansowania: do 6000 zł na projekt.

Termin składnia wniosków
Każdy Ośrodek "Działaj Lokalnie" ustala indywidualny harmonogram działań, wyznacza terminy składania dokumentów i sam kontaktuje się z wnioskodawcami. Skontaktuj się z ODL najbliżej swojej miejscowości. Ich wykaz znajdziesz na tej stronie.

Więcej informacji
Lista projektów


Projekt pilotażowy „Dobry kontakt”
Granty dla ośrodków Działaj Lokalnie (w konkursie zostaną wyłonione trzy) na wdrożenie innowacyjnego narzędzia CRM (Customer Relationship Management, tłum. jako Zarządzanie Relacjami z Otoczeniem do zarządzania kontaktami). Projekt realizowany w ramach ścieżki tematycznej „Nowe technologie”.

Wysokość grantów - do 9000 zł

Termin zgłoszeń upłynął: 16 listopada 2015 r.

 

 

Fundator

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolnościemail: paff@pafw.plwww: http://www.pafw.plul. Królowej Marysieńki 4802-954 Warszawatel.: (22) 550 28 00fax: (22) 550 28 01

Koordynator

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsceemail: arfp@filantropia.org.plwww: http://www.filantropia.org.plAkademia Rozwoju Filantropiiul. Marszałkowska 6/600-590 Warszawatel.: (22) 622 01 22, 622 02 08fax: (22) 622 02 11