Działaj Lokalnie

Fundator: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
Deadline: Stały nabór

Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz Akademii Rozwoju Filantropii dla organizacji pozarządowych z małych miejscowości, zainteresowanych prowadzeniem lokalnych konkursów grantowych.

 

Cele:
- aktywizacja lokalnej społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego;
- rozwiązanie określonego lokalnego problemu lub zaspokojenia pewnej potrzeby mieszkańców;
- współpraca mieszkańców i instytucji lokalnych.

Dofinansowywane działania
Projekty związane z pomocą społeczną, nauką, edukacją, oświatą i wychowaniem, kulturą, sztuką, ochroną dóbr kultury i tradycji, ochroną zdrowia, działaniem na rzecz osób niepełnosprawnych, promocją zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy, upowszechnianiem i ochroną praw kobiet, krajoznawstwem oraz wypoczynkiem dzieci i młodzieży, ekologią i ochroną zwierząt, ochroną dziedzictwa przyrodniczego, porządkiem i bezpieczeństwem publicznym, przeciwdziałaniem patologiom społecznym, upowszechnianiem i ochroną wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, działaniami wspomagającymi rozwój demokracji, promocją i organizacją wolontariatu, działalnością charytatywną oraz działalnością wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Kto może starać się o fundusze:
organizacje pozarządowe i grupy nieformalne działające na terenie miejscowości do 20 tys. mieszkańców objętych zasięgiem Ośrodków "Działaj Lokalnie".

Wysokość dofinansowania: do 6000 zł na projekt.

Termin składnia wniosków
Każdy Ośrodek "Działaj Lokalnie" ustala indywidualny harmonogram działań, wyznacza terminy składania dokumentów i sam kontaktuje się z wnioskodawcami. Skontaktuj się z ODL najbliżej swojej miejscowości. Ich wykaz znajdziesz na tej stronie.

Więcej informacji

 

 

 

Fundator

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolnościemail: paff@pafw.plwww: http://www.pafw.plul. Królowej Marysieńki 4802-954 Warszawatel.: (22) 550 28 00fax: (22) 550 28 01

Koordynator

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsceemail: arfp@filantropia.org.plwww: http://www.filantropia.org.plAkademia Rozwoju Filantropiiul. Marszałkowska 6/600-590 Warszawatel.: (22) 622 01 22, 622 02 08fax: (22) 622 02 11