eContentplus

Fundator: Komisja Europejska -Dyrekcja ds. Społeczeństwa Informacyjnego i Mediów
Deadline: Czekamy na nowy termin

Program mający na celu zwiększenie dostępności, przydatności i wykorzystania treści cyfrowych w Europie, ułatwienie powstawania i rozpowszechniania informacji będących w interesie publicznym na poziomie Wspólnoty; stawiający czoło barierom językowym i kulturalnym. Treści cyfrowe, to informacje, które zostały przetworzone cyfrowo lub stworzone w formie cyfrowej.Typy projektów:
- projekty celowe (TP) - projekty mające na celu zwiększenie dostępności i wykorzystania zasobów cyfrowych
- sieci tematyczne (TN) - aby wspierać i koordynować rozwój możliwości zwiększenia dostępu do zasobów cyfrowych.
- Sieci najlepszych praktyk (BPN) - są otwarte dla takich obszarów jak "informacje geograficzne", "treści edukacyjne", "biblioteki cyfrowe". Ich celem jest promocja przyjętych standardów i specyfikacji zwiększających dostęp i użytkowanie treści cyfrowych w Europie.W programie mogą uczestniczyć:
- państwa członkowskie UE
- kraje kandydujące (Chorwacja, Turcja, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii) oraz państwa EOG (Norwegia, Islandia, Lichtenstein)
- państwa trzecie i międzynarodowe organizacje, ale bez możliwości otrzymania wsparcia Komisji EuropejskiejTermin składania wniosków upłynął: 14 maja 2013 r.
O terminie kolejnej edycji programu poinformujemy niezwłocznie po jego ogłoszeniu przez organizatora

Fundator

Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Społeczeństwa Informacyjnego i Mediówemail: infso-desk@ec.europa.euwww: http://ec.europa.eu/information_society/index_en.htmEuropean CommissionDirectorate General Information Society BU 24 0/74Rue de la Loi 200tel.: +32-2-299 93 99fax: +32-2-299 94 99