Edukacja kulturalna, artystyczna i diagnoza kultury - MKiDN

Fundator: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Deadline: Czekamy na nowy termin

Celem programu jest podnoszenie poziomu polskiej edukacji artystycznej poprzez wsparcie finansowe dla najciekawszych projektów, skierowanych do uczniów, studentów oraz absolwentów szkół i uczelni artystycznych.Priorytety programu
Priorytet „Edukacja kulturalna”
Priorytet „Edukacja artystyczna”
Priorytet „Edukacja medialna i informacyjna”Kto może wziąć udział w konkursie:
1) samorządowe instytucje kultury - z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez ministra i jednostki samorządu terytorialnego;
2) organizacje pozarządowe;
3) kościoły i związki wyznaniowe;
4) podmioty prowadzące działalność gospodarczą.Budżet:
15 000 000 zł (Edukacja kulturalna)
2 500 000 zł (Edukacja artystyczna)
2 000 000 zł (Edukacja medialna i informacyjna)

Termin składania wniosków upłynął: 31 marca 2014 r.
O terminie kolejnej edycji programu poinformujemy niezwłocznie po jego ogłoszeniu przez organizatora.

We wszystkich programach MKiDN obowiązkowe jest złożenie wniosku poprzez portal systemu EBOIWięcej informacji: http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-ministra/programy-mkidn-2014/edukacja/informacje-ogolne.php

Fundator

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowegowww: http://www.mkidn.gov.plKrakowskie Przedmiescie 15/17Warszawa 00-071tel.: +48 22 42 10 100fax: +48 22 42 10 131