Eko-starter – wsparcie lokalnych inicjatyw proekologicznych

Fundator: Fundacja Greenpeace Polska
Deadline: Czekamy na nowy termin


Program wspiera finansowo i merytorycznie lokalne projekty, które inicjują działania na rzecz ochrony środowiska i współpracy lokalnych społeczności.Celem programu jest wsparcie początkujących animatorów w realizacji ciekawych pomysłów na działania proekologiczne prowadzone w swoich miejscach zamieszkania.Kto może aplikować
Program ma charakter ogólnopolski, wnioski składać mogą osoby pełnoletnie (indywidualnie lub w parach).Wymagania wobec aplikujących
Warunkiem udziału w programie jest chęć oraz doświadczenie i kompetencje do pracy z grupą, umiejętność i możliwość współpracy z lokalną społecznością, determinacja do pogłębiania wiedzy i umiejętności, udział w warsztatach.W programie mogą brać udział wolontariusze Fundacji Greenpeace, ale suma wszystkich środków przeznaczonych na zakwalifikowane projekty, które zgłoszą, nie może przekroczyć 1/3 budżetu programu.Zgłaszane projekty powinny przede wszystkim:
– aktywizować lokalne społeczności do działania,
– angażować do współpracy różne środowiska,
– prezentować nowatorskie rozwiązania, które można będzie kontynuować i rozwijać,
– zakładać długofalowe efekty działań, którymi będą realne zmiany w postrzeganiu potrzeb ochrony środowiska.Wsparcie Greenpeace obejmuje:
– dotację w wysokości maksymalnie 5 tys. zł na projekt,
– udział w szkoleniach i warsztatach (warunek udziału w projekcie),
– dopracowanie projektów pod okiem doświadczonych specjalistów.Rekrutacja do Eko-startera. Harmonogram
a)
I etap rekrutacji to ocena listów intencyjnych. Do Eko-startera zostanie zakwalifikowanych ok. 20 projektów, a wyniki I etapu zostaną ogłoszone 10 kwietnia 2015 r.;
b) W II etapie wnioskodawcy wezmą udział w spotkaniu z komisją w Warszawie (18–19 oraz 25–26 kwietnia 2015 r.). Wyniki II etapu zostaną ogłoszone 30 kwietnia 2015 r.;
c) III etap to warsztaty, które odbędą się 22–24 maja 2015 r. w Warszawie. Ostatnim elementem tego etapu jest złożenie pełnych wniosków (do 14 czerwca 2015 r.).
d) Ogłoszenie projektów, które otrzymają dofinansowanie nastąpi 19 czerwca 2015 r. Przygotowanie i podpisanie umów nastąpi 22–30 czerwca 2015 r.;Termin realizacji projektów
Projekty będzie można realizować od 1 lipca do 15 grudnia 2015 r.Budżet programu: 30.000 zł.Termin nadsyłania zgłoszeń (listów intencyjnych) upłynął: 31 marca 2015 r.
O terminie kolejnej edycji programu poinformujemy niezwłocznie po jego ogłoszeniu przez organizatora.Więcej informacji
Regulamin

Fundator

Fundacja Greenpeace Polskaemail: info.poland@greenpeace.orgwww: http://www.greenpeace.org/poland/pl/ul. Altowa 402-386 Warszawatel.: +48 22 659 84 99