Erasmus+ Edukacja dorosłych – wyjazdy kadry placówek edukacji dorosłych

Ostrzeżenie

Szanowni Państwo,
Ze względu na zmianę systemu administracyjnego, opisy niektórych programów grantowych znajdujących się w naszej bazie mogą wyświetlać się w niepoprawny sposób. Krajowe Biuro Eurodesk Polska dokłada wszelkich starań, żeby prawidłowy widok programów został przywrócony w możliwie najkrótszym czasie.
Dziękujemy za wyrozumiałość.
Krajowe Biuro Eurodesk Polska
Fundator: Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Edukacji i Kultury
Deadline: Czekamy na nowy termin

Dofinansowanie wyjazdów kadry placówek edukacji osób dorosłych w celach nauczania w partnerskiej organizacji lub szkolenia jej pracowników oraz w celach odbycia stażu lub szkolenia.

Dofinansowanie przyznawane jest w ramach zaplanowanego na lata 2014-2020, unijnego programu Erasmus+: Edukacja dorosłych – akcja 1 „Mobilność kadry”. Jest to kontynuacja działań wspieranych przez  program „Uczenie się przez całe życie” – Grundtvig.

Erasmus+ wspiera edukację, szkolenia zawodowe, działania młodzieżowe oraz sport. Celem  mobilności kadry edukacyjnej kształcenia osób dorosłych jest podniesienie jakości i zwiększenie atrakcyjności szkolnictwa i kształcenia zawodowego w Europie oraz wspieranie współpracy między systemami edukacji i szkoleń w krajach uczestniczących w programie.

Działania realizowane w ramach programu
• Prowadzenie zajęć dydaktycznych dla dorosłych słuchaczy;
• Prowadzenie szkolenia kadry edukacji dorosłych;
• Uczestnictwo w kursach doskonalenia zawodowego i innych formach szkolenia zawodowego;
• Staże typu job shadowing (obserwacja pracy partnerskiej placówki za granicą).

Uczestnicy
Nauczyciele, pedagodzy i inni pracownicy placówek zajmujący się nauczeniem osób dorosłych oraz członkowie organizacji działających na rzecz edukacji osób dorosłych.

W projekcie muszą uczestniczyć co najmniej dwie organizacje:
• Organizacja wysyłająca – odpowiada za selekcję uczestników projektu i ich wysłanie
• Organizacja/e goszcząca – zapewnia program szkolenia

Jeśli w projekcie uczestniczą co najmniej trzy organizacje wysyłające z jednego kraju mogą one stworzyć konsorcjum i powołać tzw. koordynatora konsorcjum.

Kto może składać wnioski
Publiczne lub prywatne organizacje działające w obszarze edukacji dorosłych, a także publiczne lub prywatne organizacje związane z rynkiem pracy, z obszarem edukacji i szkoleń. Są to np.:

• publiczne (także społeczne) i prywatne, małe, średnie lub duże przedsiębiorstwa;
• instytucje publiczne działające na poziomie lokalnym regionalnym lub krajowym;
• izby przemysłowo-handlowe, związki zawodowe, związki rzemiosła;
• fundacje, stowarzyszenia;
• instytucje szkolnictwa wyższego, w tym uniwersytety III wieku;
• organizacje kulturalne, biblioteki, muzea;
• instytuty badawcze;
• placówki kształcenia zawodowego, instytuty, centra edukacyjne;
• organizacje non-profit, stowarzyszenia, fundacje;
• instytucje i organizacje świadczące usługi w obszarze informacji i doradztwa zawodowego.

Uwaga: Osoby indywidualne nie mogą się ubiegać o dofinansowanie z programu.

Rekrutacja
Rekrutację uczestników prowadzi placówka wysyłająca, która składa wniosek do swojej Narodowej Agencji programu Erasmus+.

Długość pobytu
Czas trwania wyjazdu: od dwóch dni do dwóch miesięcy. Czas trwania projektu: rok lub dwa lata.

Dofinansowanie
– koszty podróży (kwota dofinansowania zależy od dystansu);
– koszty organizacyjne (ryczałt na jednego uczestnika, w zależności od liczby uczestników);
– wsparcie indywidualne (w zależności od kraju docelowego i długości pobytu);
– opłaty za kursy i szkolenia;
– wsparcie finansowe może również pokrywać koszty dodatkowe związane z udziałem osób niepełnosprawnych (100% uprawnionych kosztów).

Państwa uczestniczące w programie
• 28 krajów członkowskich UE
• Kraje kandydujące do UE: Turcja i Macedonia
• Norwegia, Lichtenstein, Islandia

Więcej informacji znajduje się na stronie Komisji Europejskiej, na polskiej stronie programu oraz w przewodniku po programie.

Termin składania wniosków:
2 lutego 2017 r. do godz. 12.

Przed złożeniem wniosku
Wszystkie organizacje aplikujące do programu Erasmus+ muszą się zarejestrować w systemie ECAS (European Comission Authentication System) i otrzymać kod identyfikacyjny PIC (Personal Identification Code). Więcej informacji.
 

 

 

Fundator

Komisja Europejska - Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kulturyemail: eac-info@ec.europa.euwww: http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_en.htmrue Joseph II, 70B-1000 - Bruxellestel.: +32-(0)2 29 98824

Koordynator

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu Erasmus+email: kontakt@frse.org.plwww: http://www.frse.org.pl/ul. Mokotowska 4300-551 Warszawatel.: +48 22 46 31 000

Dokumenty kluczowe

Przewodnik po programie Erasmus+ (wersja polska)