Erasmus+ Jean Monnet: Centra doskonałości (Nauczanie i badania)

Ostrzeżenie

Szanowni Państwo,
Ze względu na zmianę systemu administracyjnego, opisy niektórych programów grantowych znajdujących się w naszej bazie mogą wyświetlać się w niepoprawny sposób. Krajowe Biuro Eurodesk Polska dokłada wszelkich starań, żeby prawidłowy widok programów został przywrócony w możliwie najkrótszym czasie.
Dziękujemy za wyrozumiałość.
Krajowe Biuro Eurodesk Polska
Fundator: Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Edukacji i Kultury
Deadline: Czekamy na nowy termin

Granty na stworzenie punktów kompetencji i wiedzy na temat Unii Europejskiej. Centrum Doskonałości Jeana Monneta skupia specjalistyczną wiedzę i kompetencje wysokiej klasy ekspertów (w tym beneficjentów programu Jean Monnet - Katedry oraz Moduły)

Program Jean Monnet działa w ramach programu Erasmus+, wspierającego edukację, szkolenia zawodowe, działania młodzieżowe oraz sport. Centra doskonałości sa częścią akcji Nauczanie i badania.

Centrum Doskonałości ma na celu rozwijanie synergii między różnymi dziedzinami i zasobami związanymi z naukami o Europie, a także podejmowanie wspólnych międzynarodowych działań i budowanie więzów z instytucjami akademickimi z innych krajów. Centrum jest również otwarte na współpracę ze społeczeństwem obywatelskim.

Centra Doskonałości Jeana Monneta odgrywają istotną rolę w dotarciu do studentów z wydziałów zwykle niezajmujących się kwestiami Unii Europejskiej oraz do decydentów, pracowników służby cywilnej, organizacji obywatelskich i całego społeczeństwa. Beneficjent grantu przejmuje odpowiedzialność naukową za funkcjonowanie Centrum.

Działania
Centra Doskonałości Jeana Monneta prowadzą jeden lub więcej następujących rodzajów działalności:
– organizowanie i koordynowanie zasobów ludzkich i dokumentalnych związanych z nauką o Unii Europejskiej;
– prowadzenie działalności badawczej dotyczącej Unii Europejskiej (funkcja badawcza);
– opracowywanie treści i narzędzi dotyczących UE w celu aktualizacji i uzupełniania oferowanych kierunków studiów i programów nauczania (funkcja dydaktyczna);
– stymulowanie debaty i wymiany doświadczeń na temat UE (funkcja think-tanku);
– systematyczne publikowanie wyników działań badawczych.

Kto może aplikować
Wniosek o granty składają instytucje szkolnictwa wyższego z dowolnego kraju. Instytucje z Krajów Programu muszą posiadać ważną Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego (Erasmus Charter for Higher Education, ECHE).

Instytucje szkolnictwa wyższego wnioskujące o utworzenie Centrów Doskonałości muszą wyznaczyć beneficjenta grantu Katedra Jeana Monneta, który przejmie odpowiedzialność za funkcjonowanie Centrum. Dlatego też o granty na Centra Doskonałości Jeana Monneta mogą aplikować wyłącznie te instytucje szkolnictwa wyższego, które otrzymały grant Katedra Jeana Monneta w ramach wcześniejszych konkursów. W każdej uczelni wsparcie może otrzymać tylko jedno Centrum Doskonałości Jeana Monneta.

Uwaga: osoby indywidualne nie mogą ubiegać się o dofinansowanie z programu.

Kraje Programu
– 28 krajów członkowskich UE,
– kraje EOG: Islandia, Liechtenstein, Norwegia,
– kraje kandydujące do UE: Turcja i Macedonia,
– kraje partnerskie (inne kraje świata).

Czas trwania projektu: 3 lata.

Gdzie składać wnioski
Wnioski należy składać do Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, EACEA, Executive Agency).

Termin składania wniosków
23 lutego 2017 r., do godz. 12.00 czasu brukselskiego.

Więcej informacji znajduje się na stronie Komisji Europejskiej oraz w przewodniku po programie.

Fundator

Komisja Europejska - Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kulturyemail: eac-info@ec.europa.euwww: http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_en.htmrue Joseph II, 70B-1000 - Bruxellestel.: +32-(0)2 29 98824