Erasmus+ Jean Monnet: Moduły (Nauczanie i badania)

Ostrzeżenie

Szanowni Państwo,
Ze względu na zmianę systemu administracyjnego, opisy niektórych programów grantowych znajdujących się w naszej bazie mogą wyświetlać się w niepoprawny sposób. Krajowe Biuro Eurodesk Polska dokłada wszelkich starań, żeby prawidłowy widok programów został przywrócony w możliwie najkrótszym czasie.
Dziękujemy za wyrozumiałość.
Krajowe Biuro Eurodesk Polska
Fundator: Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Edukacji i Kultury
Deadline: Czekamy na nowy termin

Granty na uruchamianie przez instytucje szkolnictwa wyższego krótkich programów nauczania lub kursów poświęconych tematyce Unii Europejskiej.

Każdy moduł obejmuje minimum 40 godzin dydaktycznych w ciągu roku akademickiego. Poszczególne moduły mogą być poświęcone jednej określonej dziedzinie nauk o Europie lub mieć charakter interdyscyplinarny i przewidywać wykorzystanie wiedzy wielu profesorów i ekspertów.

Działania
Moduły Jeana Monneta muszą przyjąć jedną z następujących form:
– kursu dotyczącego UE o charakterze ogólnym lub wprowadzającym (w szczególności w uczelniach i na wydziałach, które dotychczas nie oferowały rozbudowanych kursów dotyczących tej tematyki);
– specjalistycznej oferty edukacyjnej poświęconej Unii Europejskiej (w szczególności w instytucjach i na wydziałach, które oferują już rozbudowane kursy dotyczące tej tematyki);
– kursu letniego i intensywnego, o pełnej uznawalności.

Instytucje szkolnictwa wyższego mają za zadanie wspierać i promować koordynatorów Modułów w trakcie ich pracy dydaktycznej, naukowej i analitycznej: instytucje uznają realizowane przez nich działania dydaktyczne, monitorują podejmowanie działania, a także zapewniają promocję i waloryzację rezultatów osiągniętych przez pracowników zaangażowanych w realizację Modułu.

Długość trwania projektu: 3 lata.

Budżet
Maksymalna wartość grantu wynosi 30 tys. euro. Dofinansowanie może pokryć do 75 proc. ogólnych kosztów realizacji Modułu.

Projekty realizują profesorowie i naukowcy zajmujący się tematyką Unii Europejskiej.

Kto może aplikować
Wniosek o granty składają instytucje szkolnictwa wyższego z dowolnego kraju. Instytucje mające siedzibę w Kraju Programu muszą posiadać aktualną Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego. Instytucje z Krajów Partnerskich nie muszą posiadać Karty.

Kraje Programu:
– 28 krajów członkowskich UE,
– kraje EOG: Islandia, Liechtenstein, Norwegia,
– kraje kandydujące do UE: Turcja i Macedonia,
– kraje partnerskie (inne kraje świata).

Gdzie składać wnioski
Wnioski należy składać do Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, EACEA, Executive Agency).

Termin składania wniosków
23 lutego 2017 r., do godz. 12.00 czasu brukselskiego.

Więcej informacji znajduje się na stronie Komisji Europejskiej oraz w przewodniku po programie.

Fundator

Komisja Europejska - Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kulturyemail: eac-info@ec.europa.euwww: http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_en.htmrue Joseph II, 70B-1000 - Bruxellestel.: +32-(0)2 29 98824

Dokumenty kluczowe

Przewodnik po programie Erasmus+ (wersja polska)