Erasmus+ Kształcenie zawodowe – wyjazdy uczniów i absolwentów szkół

Ostrzeżenie

Szanowni Państwo,
Ze względu na zmianę systemu administracyjnego, opisy niektórych programów grantowych znajdujących się w naszej bazie mogą wyświetlać się w niepoprawny sposób. Krajowe Biuro Eurodesk Polska dokłada wszelkich starań, żeby prawidłowy widok programów został przywrócony w możliwie najkrótszym czasie.
Dziękujemy za wyrozumiałość.
Krajowe Biuro Eurodesk Polska
Fundator: Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Edukacji i Kultury
Deadline: Czekamy na nowy termin

Dofinansowanie wyjazdów uczniów i absolwentów placówek kształcenia zawodowego na  praktyki w innej placówce lub zagranicznym przedsiębiorstwie.

Dofinansowanie przyznawane jest w ramach zaplanowanego na lata 2014-2020, unijnego programu Erasmus+: Kształcenie i szkolenia zawodowe – akcja 1 „Mobilnośd uczniów”. Jest to kontynuacja programu „Uczenie się przez całe życie” – Leonardo da Vinci (Staże i wymiany).

Erasmus+ wspiera edukację, szkolenia zawodowe, działania młodzieżowe oraz sport. Wyjazdy uczniów i absolwentów szkół służą podniesieniu jakości i zwiększeniu atrakcyjności szkolnictwa i kształcenia zawodowego w Europie oraz wspieranie współpracy między systemami edukacji i szkoleń w krajach uczestniczących w programie.

Działania wspierane w ramach programu
Praktyki i staże za granicą w firmach, centrach szkoleniowych, organizacjach publicznych, organizacjach pozarządowych itp. dla uczniów kształcących się zawodowo. Jeżeli pobyt za granicą odbywa się w innej placówce kształcenia zawodowego, integralną część pobytu musi być  praktyka w zagranicznym przedsiębiorstwie, organizowana przez tą placówkę).

Uczestnicy
• praktykanci, uczniowie placówek kształcenia zawodowego
• absolwenci (staż musi zakończyć się w ciągu roku od ukończenia szkoły)

Wyjazdy uczniów odbywają się w ramach współpracy organizacji wysyłającej i przyjmującej z dwóch krajów, posiadającej akredytację (VET Mobility Charter).

Rekrutacja uczniów
Uczestników rekrutuje organizacja kształcenia i szkolenia zawodowego bądź koordynator konsorcjum z kraju uczestniczącego w programie. Na konsorcjum składają się minimum 3 organizacje kształcenia zawodowego.

Miejsce odbywania praktyk
• publiczne (także społeczne) i prywatne, małe, średnie lub duże przedsiębiorstwa;
• instytucje publiczne działające na poziomie lokalnym regionalnym lub krajowym;
• izby przemysłowo-handlowe, związki zawodowe, związki rzemiosła;
• instytuty badawcze;
• placówki kształcenia zawodowego, instytuty, centra edukacyjne;
• organizacje non-profit, stowarzyszenia, fundacje;
• instytucje i organizacje świadczące usługi w obszarze informacji i doradztwa zawodowego.

Długość pobytu
Czas trwania wyjazdu: od dwóch tygodni do dwunastu miesięcy. Czas trwania projektu: rok lub dwa lata.

Dofinansowanie
– koszty podróży (kwota dofinansowania zależy od dystansu);
– koszty organizacyjne (ryczałt na jednego uczestnika, w zależności od kraju i liczby uczestników);
– wsparcie indywidualne (ryczałt, w zależności od kraju i długości pobytu);
– wsparcie finansowe może również pokrywać koszty dodatkowe związane z udziałem osób niepełnosprawnych oraz koszty dodatkowe związane z udziałem osób z mniejszymi szansami (w obu przypadkach jest to 100% uprawnionych kosztów).

Wsparcie językowe
Uczestnicy w czasie pobytu za granicą (praktyki trwające od 1 do 12 miesięcy) mogą wziąć udział w kursie językowym online jednego.

Państwa uczestniczące w programie
• 28 krajów członkowskich UE
• Kraje kandydujące do UE: Turcja i Macedonia
• Kraje EOG: Norwegia, Lichtenstein, Islandia

Uwaga: wnioski o granty mogą składać tylko organizacje, instytucje, placówki edukacyjne, przedsiębiorstwa itp. Osoby indywidualne nie mogą się ubiegać o dofinansowanie z programu.

Termin składania wniosków:
2 lutego 2017 r., do godz. 12.

Więcej informacji znajduje się na stronie Komisji Europejskiej, na polskiej stronie programu oraz w przewodniku po programie.

Przed złożeniem wniosku
Wszystkie organizacje aplikujące do programu Erasmus+ muszą się zarejestrować w systemie ECAS (European Comission Authentication System i otrzymać kod identyfikacyjny PIC (Personal Identification Code). Więcej informacji.

 

 

Fundator

Komisja Europejska - Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kulturyemail: eac-info@ec.europa.euwww: http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_en.htmrue Joseph II, 70B-1000 - Bruxellestel.: +32-(0)2 29 98824

Koordynator

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu Erasmus+email: kontakt@frse.org.plwww: http://www.frse.org.pl/ul. Mokotowska 4300-551 Warszawatel.: +48 22 46 31 000

Dokumenty kluczowe

Przewodnik po programie Erasmus+ (wersja polska)