EureleA - europejska nagroda e-learning

Fundator: ICE – Instytut edukacji Komputerowej Uniwersytet w Karlsruhe
Deadline: Czekamy na nowy termin

Nagroda EureleA przyznawana jest za najlepsze e-learningowe kursy szkoleniowe i doskonalące. Ma na celu zmotywowanie organizacji do prezentacji i publikowania swoich najlepszych e-learningowych kursów szkoleń zawodowych i kursów doskonalących.Na Uniwersytecie Karlsruhe EureleA otworzyła Instytut Edukacji Komputerowej. Od roku 2008 partnerami rządu Badenii i Wirtembergii w realizacji projektu są niemieckie firmy CeBIT i Deutsche Messe AG.Nagroda przyznawana jest w następujących kategoriach:
– Dydaktyka (wygląd i estetyka, wykorzystanie multimediów, interaktywność, dostosowanie do grupy docelowej, trwałość oraz ocena wpływu projektu na grupę docelową)
– Technologia (innowacja techniczna, zgodność z normami modułów edukacyjnych i normami wdrożeniowymi, użyteczności i dostępność, oraz kontrola i dokumentacja projektu eLearningowego).

Kto może składać wnioski:
użytkownicy, menedżerowie i inwestorzy innowacyjnych i cieszących się powodzeniem projektów z obszaru geograficznej Europy.Termin nadsyłania wniosków upłynął: 31 października 2013 r.
O terminie kolejnej edycji programu poinformujemy niezwłocznie po jego ogłoszeniu przez organizatoraWięcej informacji na stronie konkursu.