Europejski Korpus Solidarności – Projekty solidarności

Fundator: KE - DG ds. Komunikacji Społecznej
Deadline: Czekamy na nowy termin

Dofinansowanie krajowych projektów młodzieżowych realizowanych na rzecz lokalnych społeczności.

Działania solidarnościowe inicjują, opracowują i wdrażają wszyscy uczestnicy projektu, na każdym etapie jego realizacji. Powinny się one skupiać na problemach i wyzwaniach lokalnych społeczności.

Projekty mają charakter lokalny, ale jednocześnie powinny wyraźnie reprezentować „europejską wartość dodaną”, którą określają priorytety Europejskiego Korpusu Solidarności.

Realizacja projektów solidarnościowych ma wymiar edukacji pozaformalnej, młodzież angażująca się w codzienne działania zdobywa wiedzę, doświadczenia i umiejętności sprzyjające rozwojowi osobistemu, społecznemu i obywatelskiemu.

Kto może realizować projekty?
Co najmniej 5-osobowe grupy młodzieży w wieku 18–30 lat, z państw członkowskich UE. Wszyscy uczestnicy muszą być zarejestrowani w bazie Europejskiego Korpusu Solidarności.

Jak aplikować?
Wniosek do Narodowej Agencji Europejskiego Korpusu Solidarności składa w imieniu grupy młodzieży publiczna lub prywatna organizacja z kraju członkowskiego UE.

Przed złożeniem wniosku
Należy się zarejestrować w systemie EU_LOGIN oraz w Portalu Uczestnika i systemie URF (Unique Registration Facility) aby otrzymać niezbędny dla przeprowadzenia procesu rejestracji numer identyfikacyjny PIC (Personal Identification Code).

Wsparcie programu:
– koszty projektu: stawka ryczałtowa 500 euro na miesiąc, czyli w zależności od długości trwania projektu - od 1000 do 12 000 euro;
– koszty coachingu: zaangażowanie mentora lub trenera, którego wsparcie jest potrzebne do realizacji działań (maksymalnie 12 dni w ciągu całego projektu; kwota ryczałtowa wynagrodzenia w Polsce wynosi 74 euro za dzień, bez zakresu godzinowego);
– koszty nadzwyczajne (udział osób z mniejszymi szansami, np. z niepełnosprawnością).

Etapy realizacji projektów:
– przygotowanie;
– realizacja działań;
– kontynuacja: ocena działań, formalne uznanie efektów kształcenia pozaformalnego uczestników, wydawanie certyfikatów, jak również działania związane z upowszechnianiem i wykorzystaniem rezultatów projektu.

Czas trwania projektów: od 2 do 12 miesięcy.

Budżet programu wynosi 375 600 000 euro na lata 2018–2020, z czego 90% przeznaczone jest na projekty wolontariackie i solidarnościowe, a 10% na zawodowe. Proponowany przez Komisję Europejską budżet na lata 2021–2027 to 1 260 000 000 euro.

Terminy składania wniosków przez organizacje w roku 2019:
- 13 lutego
- 30 kwietnia
- 1 października
We wszystkich podanych terminach wnioski składa się do godziny 12.

- Polska strona programu
- Europejska strona programu
- Przewodnik po programie

Fundator

Komisja Europejska - DG ds. Komunikacji Społecznejwww: http://ec.europa.eu/1049 BrukselaBelgia

Koordynator

Narodowa Agencja Europejskiego Korpusu Solidarności email: eks@frse.org.plwww: http://eks.org.pl/Aleje Jerozolimskie 142A02-305 Warszawa