Filmoteka Szkolna. Akcja!

Fundator: Centrum Edukacji Obywatelskiej
Deadline: Czekamy na nowy termin

Filmoteka Szkolna. Akcja! to projekt realizowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, popularyzujący wykorzystanie materiału filmowego podczas lekcji. Uczy krytycznego odbioru sztuki filmowej, rozwija aktywność twórczą młodych ludzi, pomaga odkryć własne pasje i talenty.

Projekt Filmoteka Szkolna. Akcja! ma na celu wspieranie nauczycieli w wykorzystaniu materiałów filmowych podczas  zajęć szkolnych, promocję dobrych praktyk z zakresu edukacji filmowej, a także stworzenie uczniom i nauczycielom możliwości nawiązania ogólnopolskich kontaktów oraz wymiany doświadczeń.

Partnerami projektu są: Polski Instytut Sztuki Filmowej, Warszawska Szkoła Filmowa, Filmoteka Narodowa i Polska Federacja Dyskusyjnych Klubów Filmowych.

Co oferuje program
- wsparcie w postaci szkoleń i kursów, dla uczniów i dla nauczycieli ("Edukacja filmowa - nowe wyzwania");
- sieci Liderek i Liderów Filmoteki Szkolnej;
- uczestnicy projektu mogą brać udział w wydarzeniach zaplanowanych na rok szkolny 2016/17: w webinariach, grach filmowych, Wirtualnym Festiwalu Filmowym, konkursie na etiudę i recenzję filmową "Nakręć się" oraz Festiwalu Filmoteki Szkolnej;
- dla chętnych: gra filmowa z elementami grywalizacji: do wygrania co miesiąc odznaki i nagrody w postaci warsztatów edukacji filmowej oraz pakietów gry filmowej;
- kurs otwarty "ABC edukacji filmowej" (wkrótce na stronach CEO).

Działania
W ramach projektu Filmoteka Szkolna. Akcja! przewidziane są trzy typy działań:

1. Edukacja filmowa: realizacja filmowego projektu edukacyjnego organizacja szkolnego DKF-u, przygotowanie cyklu lekcji z filmem.

2. Doskonalenie zawodowe nauczycieli: trzymiesięczne kursy internetowe, szkolenia stacjonarne, tworzenie sieci dla nauczycieli zainteresowanych edukacją filmową.

3. Animowanie twórczości młodzieży: kursy internetowe dla uczniów przygotowujące do pracy nad własną etiudą lub recenzją filmową, wirtualny festiwal internetowy Filmoteki Szkolnej, konkurs dla młodzieży „Nakręć się!” na najlepszą etiudę i recenzję filmową.

Nauczyciele biorący udział w programie otrzymają wszechstronne wsparcie, m.in.: materiały pomocnicze i promocyjne, pomoc merytoryczną i metodologiczną, możliwość publikacji własnych materiałów na portalu CEO.

Jak aplikować?
Zgłoszenia szkoły do programu może dokonać dyrektor lub uprawniony nauczyciel. Instrukcje znajdują się na tej stronie.

Więcej informacji

Fundator

Centrum Edukacji Obywatelskiejemail: ceo@ceo.org.plwww: http://www.ceo.org.plul. Noakowskiego 10/100-666 Warszawatel.: (22)875 85 40, (22)875 85 57fax: (22) 875 85 40 wew. 102