Fulbright Junior Advanced Research Program

Fundator: Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta
Deadline: Czekamy na nowy termin

Stypendia badawcze w USA dla słuchaczy studiów doktoranckich na polskich uczelniach i instytutach naukowych.Stypendia mają na celu umożliwienie zebrania materiałów do przygotowywanej pracy doktorskiej. Pobyt w uczelni amerykańskiej daje możliwość korzystania z trudnodostępnych lub nieosiągalnych w Polsce publikacji, pozwala na udział w badaniach laboratoryjnych i bezpośrednie konsultacje ze specjalistami w danej dziedzinie.Kto może ubiegać się o stypendium
Stypendia są przeznaczone dla doktorantów polskich uczelni i instytucji naukowych, obywateli polskich mieszkających na stałe w Polsce, którzy w roku akademickim, w którym odbywa się stypendium (2016/17) będą uczestnikami ostatnich dwóch lat studiów doktoranckich i których rozprawa doktorska będzie ukończona nie wcześniej niż po powrocie ze stypendium.

Stypendium zapewnia:
– prowadzenie pracy badawczej pod merytoryczną opieką wskazanego profesora;
– podstawowe ubezpieczenie medyczne;
– wizę J-1 dla stypendysty i J-2 dla towarzyszącego członka rodziny;
– zwrot kosztów zakupu biletu lotniczego do/z USA;
– dodatek na koszty związane z relokacją stypendysty;
– dodatek na koszty związane z zagospodarowaniem w USA;
– dodatek na koszty związane z realizacją projektu badawczego oraz udziałem w konferencjach;
– miesięczne stypendium na pokrycie kosztów utrzymania (wysokość zależna od miejsca pobytu w USA);
– dodatek na koszty utrzymania jednego członka rodziny (męża lub dziecka do 21 roku życia); towarzyszącej stypendyście przez min. 80% czasu trwania stypendium, zgłoszonego w formularzu aplikacyjnym jako dependent.Zgłoszeń dokonuje się poprzez formularz aplikacyjny w systemie Embark on-line. Spis wymaganych dokumentów znajduje się na stronie programu.

Czas trwania stypendium
Od 6 do 9 miesięcyTermin nadsyłania zgłoszeń upłynął: 30 kwietnia 2015 r.
O terminie kolejnej edycji programu poinformujemy niezwłocznie po jego ogłoszeniu przez organizatora.

Więcej informacji

Fundator

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrightaemail: biuro@fulbright.edu.plwww: http://www.fulbright.edu.plul. K.I. Gałczyńskiego 400-362 Warszawatel.: 22 10 100 40