Fundusz dla Przyrody

Fundator: Grupa ENERGIA
Deadline: Czekamy na nowy termin

Wsparcie inicjatyw podejmowanych przez organizacje społeczne, przyczyniające się bezpośrednio do ochrony cennych gatunków lub siedlisk przyrodniczych. Konkurs realizowany jest przez Grupę ENERGIA oraz Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody "pro Natura".

W 2013 roku preferowane będą projekty, dotyczące ochrony gniazd bociana białego polegające np. na renowacji gniazd umieszczonych na drzewach, budynkach i słupach wolnostojących (z wyłączeniem czynnych słupów elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych). Wspierane mogą być również projekty dotyczące bociana białego związane z telemetrią satelitarną.Kto może wziąć udział w konkursie:
- organizacje społeczne

Budżet: maksymalna kwota dofinansowania to 6000 zł.

Termin składania wniosków upłynął 20 listopada 2013 r.
O terminie kolejnej edycji programu poinformujemy niezwłocznie po jego ogłoszeniu przez organizatora.
Projekt może rozpoczynać się nie wcześniej jak 10.12.2013 i powinien trwać nie dłużej niż do 28.02.2014. Jeśli projekt zgłaszany do dofinansowania stanowi część dużego projektu zadanie przewidziane do dofinansowania powinno być jasno wydzielone i zostać w całości zrealizowane w podanym terminie. Raport końcowy wraz z załącznikami należy przesłać do 20 marca 2014 rokuWniosek należy wysłać na adres:
Fundacja Przyrodnicza „pro Natura”
Trzcinica Wołowska 10
56-160 Wińsko
z dopiskiem na kopercie: Fundusz dla PrzyrodyWięcej informacji: http://www.fdp.pronatura.org.pl/?page_id=5

Fundator

Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody "pro Natura"email: pronatura@pronatura.org.plwww: http://pronatura.org.pl/ul. Podwale 7550-449 Wrocław

Koordynator

Grupa ENERGAwww: http://www.grupaenerga.plal. Grunwaldzka 47280-309 Gdańsktel.: 58 77 88 300fax: 58 77 88 399