Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Fundator: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Deadline: Czekamy na nowy termin

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich wspiera projekty w ramach statutowej, odpłatnej lub nieodpłatnej działalności organizacji pozarządowych.

Cele
Celem strategicznym programu jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne i realizację zadań publicznych.

Obszary dofinansowania
Uprawione podmioty mogą składać oferty o dofinansowanie zadań w ramach jednego z czterech Priorytetów:2. Aktywne społeczeństwo;
3. Aktywni obywatele;
4. Silne organizacje pozarządowe
     oraz
- Komponentu Wsparcia Działań Strażniczych w Priorytecie 3;
- Komponentu Działań Systemowych w Priorytecie 4.Maksymalny czas realizacji zadań
۩ Priorytet 2:
– dla zadań „jednorocznych”: od 1 maja 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. (do 8 miesięcy);
– dla zadań „dwuletnich”: od 1 maja 2016 r. do 30 listopada 2017 r. (do 19 miesięcy).
۩ Priorytet 3 i 4:
– dla zadań „jednorocznych”: od 1 marca 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. (do 10 miesięcy);
– dla zadań „dwuletnich”: od 1 marca 2016 r. do 30 listopada 2017 r. (do 21 miesięcy).
۩ Komponent Wsparcia Działań Strażniczych w Priorytecie 3:
– dla zadań „jednorocznych”: od 1 marca 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. (do 10 miesięcy);
– dla zadań „dwuletnich”: od 1 marca 2016 r. do 30 listopada 2017 r. (do 21 miesięcy).
۩ Komponent Działań Systemowych w Priorytecie 4:
– dla zadań „dwuletnich”: od 1 marca 2016 r. do 30 listopada 2017 r. (do 21 miesięcy);
– dla zadań „trzyletnich”: od 1 marca 2016 r. do 30 listopada 2018 r. (do 33 miesięcy).Kto może ubiegać się o fundusze
– organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (zwana dalej „UoDPPioW”), m.in. stowarzyszenia oraz jednostki terenowe stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, związki stowarzyszeń, fundacje, kółka rolnicze, cechy rzemieślnicze, izby rzemieślnicze i wspólnoty mieszkaniowe;
– podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1-4 UoDPPioW;Budżet programu
Wysokość środków na finansowanie P FIO w roku 2016 wynosi 60 000 000,00 zł, w tym 57 600 000,00 zł przeznaczono na dotacje, zaś 2 400 000,00 zł przeznaczono na obsługę techniczną.

Kwoty dotacji:
–  dla zadań „jednorocznych”: od 10 000 zł do 100 000 zł;
–  dla zadań „dwuletnich”: od 20 000 zł do 200 000 zł (minimalna dotacja w danym roku musi wynosić nie mniej niż 10 000 zł);
– Komponent Działań Systemowych: od 20 000 zł do 750 000 zł (od 10 000 zł do 250 000 zł rocznie).

Wymagany wkład własny w zależności od wysokości dotacji:
10 000 zł – 40 000 zł włącznie: co najmniej 10% wartości dotacji (środki własne niefinansowe lub finansowe)
ponad 40 000 zł –  200 000 zł włącznie: co najmniej 10% wartości dotacji (środki własne niefinansowe lub finansowe, z tym że nie mniej niż 5% wartości dotacji musi stanowić wkład finansowy)

Terminy składania wniosków upłynęły:
– Priorytet 3 (w tym Komponent Wsparcia Działań Strażniczych): 23 września 2015 r., o godzinie 16:15;
– Priorytet 4 (w tym Komponent Działań Systemowych): 23 września 2015 r., o godzinie 16:15;
– Priorytet 2: 7 stycznia 2016 r., o godzinie 16:15.
O terminie kolejnej edycji programu poinformujemy niezwłocznie po jego ogłoszeniu przez organizatora.

Więcej informacji

Fundator

Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznejwww: http://www.pozytek.gov.pl/ul. Żurawia 4a00-503 Warszawatel.: (22) 693 47 59fax: (22) 693 46 60