Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Demokracji

Fundator: The United Nations Democracy Fund
Deadline: Czekamy na nowy termin

Granty dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego na wsparcie i rozwój demokracji.

Celem programu jest wzmocnienie głosu społeczeństwa obywatelskiego, promowanie praw człowieka i zachęcenie do udziału w procesach demokratycznych. Zdecydowana większość funduszy UNDEF kierowana jest do lokalnych organizacji i służy umacnianiu procesów demokratycznych.

Kto może aplikować
Organizacje społeczeństwa obywatelskiego i wspierające jego rozwój.
Wnioski należy składać on-line w języku angielskim lub francuskim.

Propozycje projektów, zaplanowanych do realizacji w ciągu dwóch lat, powinny dotyczyć jednego z głównych obszarów programu:
- Community Activism (aktywność w społecznościach lokalnych);
- Rule of Law and Human Rights (praworządność i prawa człowieka);
- Tools for Knowledge (narzędzia zdobywania wiedzy);
- Women’s Empowerment (równouprawnienie kobiet);
- Youth Engagement (zaangażowanie młodzieży);
- Media and Freedom of Information (media i wolność informacji);
- Strengthening Interaction with Government (pogłębienie relacji z rządem).

Budżet
Zakres finansowania projektów wynosi od 100 000 do 300 000 USD.

Termin aplikowania: 18 grudnia 2016 r.

Więcej informacji

Fundator

The United Nations Democracy Fund (UNDEF)email: democracyfund@un.orgwww: http://www.un.org/democracyfund/1 United Nations Plaza, Room DC1-1300New York, NY 10017, USAtel.: +1 212 963 3399fax: +1 212 963 1486