Fundusz Promocji Twórczości – dofinansowanie do wydań

Fundator: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Deadline: Czekamy na nowy termin

Dofinansowania do wydań - na pokrycie w całości lub w części kosztów wydań utworów o szczególnym znaczeniu dla kultury i nauki polskiej oraz wydań dla niewidomych - w następujących dziedzinach:

- architektura i urbanistyka
- fotografia
- kartografia
- literatura
- muzyka i taniec
- opieka nad zabytkami
- sztuki plastyczne
- teatr i film
- upowszechnianie kultury (w tym twórczość ludowa)
- wzornictwo przemysłowe.Kto może składać wniosek:
- organizacje pozarządowe oraz kościoły i związki wyznaniowe,
- podmioty prowadzące działalność gospodarczą,
- publiczne i niepubliczne szkoły i uczelnie artystyczne,
- instytucje dla których organizatorem są Jednostki Samorządu Terytorialnego.Wysokość stypendium wynosi 3000 zł brutto miesięcznie

Termin składania wniosków upłynął: 30 stycznia 2014 r.
O terminie kolejnej edycji programu poinformujemy niezwłocznie po jego ogłoszeniu przez organizatora

Więcej informacji: http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/dofinansowanie-do-wydan-z-fpt.php  

Fundator

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowegowww: http://www.mkidn.gov.plKrakowskie Przedmiescie 15/17Warszawa 00-071tel.: +48 22 42 10 100fax: +48 22 42 10 131