Fundusz Stonewall

Fundator: Stowarzyszenie Lambda Warszawa
Deadline: Czekamy na nowy termin

Mikrogranty przeznaczone na realizację projektów na rzecz osób homoseksualnych, biseksualnych, transseksualnych i nie deklarujących płci oraz zwiększenia tolerancji społecznej wobec osób należących do tych grup.Dofinansowane działania
Dofinansowanie w konkursie mogą otrzymać projekty, dzięki realizacji których zwiększy się pozytywna tożsamość osób homoseksualnych, biseksualnych, transpłciowych oraz nie deklarujących płci i zwiększy się tolerancja społeczna wobec osób homoseksualnych, biseksualnych, transseksualnych i nie deklarujących płci.Grant może zostać przeznaczony m.in. na organizację różnego rodzaju wydarzeń (konferencji, seminariów, warsztatów, happeningów), inicjatyw kulturalnych, działań pomocowych, przedsięwzięć integrujących społeczność osób LGBTI oraz projektów ograniczających rozprzestrzenianie się wirusa HIV i STI oraz dotyczących zapewnienia opieki nad osobami żyjącymi z HIV/AIDS.Kto może ubiegać się o fundusze
Grupy nieformalne oraz oficjalnie zarejestrowane organizacje pozarządowe (fundacje i stowarzyszenia) działające na rzecz społeczności LGBTI (osób homoseksualnych, biseksualnych, transseksualnych i nie deklarujących płci) o kwocie przychodów (darowizn, odpisów, dotacji, zysków z prowadzonej działalności) nie przekraczającej 20.000 zł w roku poprzedzającym ubieganie się o dofinansowanie.


Budżet programu: 4000 zł
Możliwe jest otrzymanie grantu w wysokości od 1000 do 2000 zł, przy czym konieczne jest wniesienie wkładu własnego (w formie gotówkowej lub rzeczowej) w wysokości minimum 10% całkowitych kosztów realizacji projektu.

Termin składania wniosków upłynął: 5 czerwca 2015 r., o godzinie 21.00.
O terminie kolejnej edycji programu poinformujemy niezwłocznie po jego ogłoszeniu przez organizatora.

Ogłoszenie wyników zaplanowano na 28 czerwca 2015 r., w rocznicę wydarzeń w Stonewall.

Więcej informacji

Fundator

Stowarzyszenie LAMBDA Warszawaemail: warszawa@lambdawarszawa.orgwww: http://www.lambdawarszawa.org/ul. Żurawia 24A (lok. 4)00-515 Warszawatel.: 22 415 83 38