Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy - Wizyty Przygotowawcze

Fundator: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Deadline: Czekamy na nowy termin

Spotkania przedstawicieli instytucji edukacyjnych z Polski, Norwegii, Islandii i Lichtensteinu ułatwiające nawiązanie współpracy międzynarodowejDofinansowywane działania:
Wizyty przedstawicieli instytucji edukacyjnych mające na celu:
- nawiązanie współpracy pomiędzy instytucjami;
- podtrzymanie i rozwinięcie dotychczasowych kontaktów międzyinstytucjonalnych;
- przygotowanie i zaplanowanie wspólnego projektu;
- wypełnienie wniosku aplikacyjnego, w celu ubiegania się o dofinansowanie z Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego lub z innych programów.Kto może ubiegać się o fundusze:
Wszystkie instytucje edukacyjne, które są uprawnione do udziału w FSS, zarówno instytucje z Polski jak i z Państw-Darczyńców. Wniosek składany jest przez instytucję, a nie przez osobę indywidualną.Czas trwania projektu: pojedyncza wizyta może trwać do 5 dni roboczych, najwcześniej może rozpocząć się 29 stycznia 2014, najpóźniej musi się zakończyć dnia 30 czerwca 2014.Budżet: w ramach projektu finansowane są:
- koszty podróży i ubezpieczenia w wysokości maksymalnej 500 €
- koszty utrzymania w wysokości 250 € za dzień.Terminy składania wniosków upłynął: 3 lutego 2014 r.
O terminie kolejnej edycji programu poinformujemy niezwłocznie po jego ogłoszeniu przez organizatora.

Wnioski aplikacyjne powinny były być składane na min. 8 tygodni przed zaplanowanym terminem wizyty.

Więcej informacji:
http://www.fss.org.pl/pv

Fundator

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu Erasmus+email: kontakt@frse.org.plwww: http://www.frse.org.pl/Al. Jerozolimskie 142a02-305 Warszawatel.: +48 22 46 31 000