Gaude Polonia

Fundator: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Deadline: 2018-10-15

Półroczne stypendia dla młodych artystów oraz tłumaczy literatury polskiej z krajów Europy Środkowo-Wschodniej.

Program stypendialny Ministra Kultury „Gaude Polonia” skierowany jest w pierwszej kolejności do kandydatów z Białorusi i Ukrainy.

Dofinansowane działania:
Stypendium ma umożliwić uzdolnionym artystom z Europy Środkowo-Wschodniej poznanie polskiej kultury oraz doskonalenie warsztatu twórczego pod opieką polskich twórców i instytucji. Program „Gaude Polonia” wspiera rozwój współpracy kulturalnej między Polską a jej wschodnimi sąsiadami.

Kto może ubiegać się o fundusze:
O stypendium mogą ubiegać się plastycy, literaci, tłumacze z języka polskiego, muzycy, filmowcy, krytycy sztuki, krytycy literatury, specjaliści zajmujący się ochroną zabytków, muzealnicy.

Kandydaci powinni spełniać następujące warunki:
– wykształcenie wyższe,
– wiek do 40 lat (w uzasadnionych przypadkach 45 lat),
– świadectwa osiągnięć w swoich dziedzinach twórczości,
– obywatelstwo i miejsce stałego zameldowania na Białorusi, Ukrainie lub innym państwie Europy Środkowo-Wschodniej,
– znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym podstawową komunikację.

Warunki finansowe stypendium:
Stypendysta otrzymuje miesięcznie 3,5 tys. zł brutto. W czasie pobytu w Polsce ma zagwarantowane zakwaterowanie i opiekę artystyczną. Samodzielnie musi pokryć koszty ubezpieczenia i podróży.

Czas trwania stypendium
od 1 lutego do 31 lipca każdego roku.

Termin składania wniosków: 15 października każdego roku.

Więcej informacji

Regulamin 2017

Fundator

Narodowe Centrum Kulturyemail: nck@nck.plwww: http://www.nck.plul. Płocka 1301-231 War­sza­watel.: (22) 21 00 100fax: (22) 21 00 101

Koordynator

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowegowww: http://www.mkidn.gov.plKrakowskie Przedmiescie 15/17Warszawa 00-071tel.: +48 22 42 10 100fax: +48 22 42 10 131