Google Science Fair

Fundator: Google
Deadline: Czekamy na nowy termin

Międzynarodowy, internetowy konkurs Google dla młodzieży, organizowany we współpracy z National Geographic, LEGO, Scientific American, Virgin  Galactic.

Konkurs przeznaczony jest dla młodych naukowców w wieku 13–18 lat. Projekty zgłaszane do konkursu powinny w kreatywny sposób poszukiwać rozwiązań przynoszących korzyści współczesnemu światu. W konkursie mogą brać udział uczestnicy indywidualni bądź zespoły złożone z maksymalnie 3 osób.

Uczestnicy mogą zgłaszać projekty w jednej z następujących kategorii:
– informatyka
– matematyka
– ziemia i nauki o środowisku
– zachowania i nauki społeczne
– flora i fauna
– energia i przestrzeń
– wynalazki i innowacje
– fizyka
– astrofizyka
– biologia
– chemia
– nauka o żywności
– elektryczność i elektronika
– robotyka

Kto może aplikować
W konkursie mogą brać udział osoby urodzone między 19 lutego 1996 r. a 18 maja 2002 r. (włącznie).
W przypadku osób niepełnoletnich warunkiem uczestnictwa w konkursie jest pisemna zgoda rodziców lub prawnych opiekunów.

Jak aplikować
W celu przedstawienia swoich projektów, uczestnicy powinni się zarejestrować jako: a) uczestnicy, b) liderzy zespołów lub c) członkowie zespołów. Każdy kandydat musi posiadać lub założyć darmowe konto Google.
Zgłoszenia powinny zawierać krótki opis projektu (temat, etapy, osiągnięcia, itp.) i wideo zamieszczone w serwisie YouTube (o maksymalnej długości 2 minut) lub pokaz slajdów (maksimum 20 slajdów).
Zgłoszenia można składać w języku polskim. Prace mogą być wykonane w dowolnym języku, jeśli będą opatrzone tłumaczeniem (w przypadku filmów: napisami) na język angielski.

Przebieg konkursu
Spośród wszystkich uczestników wyłonieni zostaną a) finaliści regionalni b) finaliści c) zwycięzcy nagrody głównej. W pierwszej kolejności wyłonionych zostanie 90 finalistów regionalnych, a spośród tej grupy – 15 finalistów, którzy polecą do Mountain View w Kaliforni, gdzie wybrani zostaną trzej główni finaliści w poszczególnych kategoriach tematycznych i w 3 kategoriach wiekowych:
► 13–14 lat
► 15–16 lat
► 17–18 lat
Spośród tej trójki zostanie wyłoniony laureat nagrody głównej.

 

 

Kategorie tematyczne nagród
► Natural Sciences: wyprawa na Wyspy Galapagos organizowana przez National Geographic;
► Computer Science & Math: stypendium Google na realizację własnego projektu w wysokości 25.000 USD;
► Physical Design & Engineering: indywidualna nagroda przygotowana przez LEGO oraz podróż do głównej siedziby LEGO w Danii;
► Pure Sciences: cyfrowy dostępu do archiwów Scientific American dla szkoły, do której uczęszcza zwycięzca lub zwycięski zespół na 12 miesięcy oraz 25.000 USD  stypendium;
► Virgin Galactic Pioneer: wyprawa (wraz z opiekunem) do centrum Virgin Galactic w Kaliforni (Mojave).

Wartość nagrody głównej (Grand Prize) wynosi 50.000 USD.

 

 

Dla pozostałych zwycięzców przewidziano dodatkowe ciekawe nagrody i stypendia o łącznej wartości 30.000 USD. Szczegóły dotyczące nagród znajdują się w regulaminie.

Termin aplikowania: 17 maja 2016 r., godz. 23:59:59 PST (standardowy czas Pacyfiku).

Więcej informacji