Google - stypendia dla studentów z niepełnosprawnością

Fundator: Google
Deadline: Czekamy na nowy termin

O stypendium mogą ubiegać się studenci z niepełnosprawnością, kształcący się na jednej z uczelni w Europie lub Izraelu, na kierunku związanym z obszarem informatyki.

Stypendium ma zachęcać laureatów do osiągania sukcesów w nauce i dążenia do przejęcia aktywnej roli liderów, osób godnych naśladowania w dziedzinie kreatywnej technologii. Celem stypendium jest także pomoc w likwidacji barier, które studenci napotykają na swojej drodze.

Kandydaci
O stypendia ubiegać się mogą studenci wszystkich stopniów studiów, którzy w roku akademickim 2019/2020 uczęszczają na zajęcia na jednej z uczelni europejskich lub zamierzają rozpocząć studia w roku akademickim 2020/2021.

Jak aplikować
Kandydaci powinni przesłać aplikację zawierającą:
    - informacje o kandydacie
    - CV
    - wykaz ocen uzyskanych podczas bieżącego toku studiów (ew. również wykaz ocen uzyskanych podczas zakończonych już studiów)
    - list polecający podpisany przez wykładowcę
    - odpowiedzi na pytania aplikacyjne w formie eseju

Wysokość stypendiów
10 laureatów otrzyma jednorazowe stypendium w wysokości 7000 euro, przyznane na rok akademicki 2020/21.

Termin zgłoszeń: 5 grudnia 2019 r., do godziny 11:59.

Więcej informacji