Grant dla partnerstw realizujących program Erasmus dla młodych przedsiębiorców

Fundator: Komisja Europejska - EASME
Deadline: Czekamy na nowy termin

Wsparcie partnerstw realizujących program Erasmus dla młodych przedsiębiorców

Celem programu jest wyłonienie międzynarodowych konsorcjów na rzecz partnerstw długoterminowych (2016-2021), których zadaniem jest rozszerzenie i wzmocnienie istniejącej sieci organizacji pośredniczących programu Erasmus dla młodych przedsiębiorców (iOS). Organizacje te pełnią rolę lokalnych punktów kontaktowych dla doświadczonych i rozpoczynających drogę zawodową przedsiębiorców z krajów uczestniczących w programie.

Wybrani kandydaci przystąpią do ramowych umów o partnerstwie (FPA). Przedmiotem działalności kandydatów powinno być wsparcie dla biznesu. Do działań przewidzianych w programie należy rekrutacja i pomoc przedsiębiorcom, którzy będą korzystać z programu.

Termin zgłoszeń: 7 czerwca 2017 r., do godziny 17.

Więcej informacji