Granty młodzieżowe Fundacji Azja-Europa

Fundator: Fundacja Azja-Europa
Deadline: Czekamy na nowy termin

Programy fundacji ASEF mają przyczynić się do tworzenia podstaw pod przyszłe partnerstwo i współpracę liderów Azji i Europy poprzez zwiększenie mobilności liderów młodzieżowych z obu kontynentów. W swoje działania ASEF angażuje młodych wolontariuszy, działaczy, trenerów, artystów, studentów i osoby działające w stabilnych sieciach.Działania mogą dotyczyć różnych dziedzin: edukacji, sztuki, polityki i gospodarki. Wszystkie programy stworzone z myślą o budowie solidnych fundamentów pod budowę długotrwałego dialogu. Mają zachęcić do instytucjonalnych kontaktów i współpracy.ASEF prowadzi ponad 30 programów - każdy koncentruje się na innych tematach i dziedzinach. Każdy program dzieli się na jeden lub więcej projektów lub jest projektem samym w sobie.Wymiana People-to-People (P2P) przyczynia się do tworzenia silnych partnerstw edukacyjnych i młodzieżowych. Prowadzi działania przyczyniające się do budowy silnych partnerstw i wspierające mobilność młodzieży w Azji i Europie. Działania te mają na celu wzrost świadomości i międzykulturowej umiejętności docenienia innych regionów poprzez pracę na rzecz wspólnej przyszłości i tworzenie trwałych i dynamicznych sieci na rzecz edukacji i współpracy młodzieżowej. Wzmacniają one i podtrzymują kontakty, dialog i współpracę między młodzieżą i organizacjami młodzieżowymi z krajów należących do ASEM. Obecnie jest ich 45:
Austria, Belgia, Brunei, Bułgaria, Chiny, Cypr, Republika Czeska, Dania, Estonia, Filipiny, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Indie, Indonezja, Irlandia, Japonia, Kambodża, Korea Południowa, Laos, Litwa, Łotwa, Luksemburg, Malezja, Malta, Mongolia, Myanmar, Niemcy, Pakistan, Polska, Portugalia, Rumunia, Singapur, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Tajlandia, Węgry, Wielka Brytania, Wietnam, Włochy, sekretariat ASEAN i Komisji Europejskiej.Fundacja prowadzi następujące programy:
· Europejsko-Azjatyckie Forum Młodych Fotografów - podkreśla znacznie fotografii jako środa komunikacji odzwierciedlającego ciągłość zmian w społeczeństwie;
· Europejsko-Azjatyckie Szkolenia dla Młodych Wolontariuszy - ma na celu zwrócenie uwagi na potrzebę dialogu wolontariuszy w Azji i Europie poprzez wsparcie procesu tworzenia pokolenia multiplikatorów zdolnych do pracy na rzecz wzajemnego zrozumienia
· Europejsko-Azjatyckie Sympozja Młodych Liderów (AEYLS) - to otwarte forum utworzone w celu zbliżenia o zwiększenia kontaktów i dialogu pomiędzy przyszłymi liderami politycznymi w obu regionach. Forum porusza szerokie spektrum spraw, które wpływają na polityczny, społeczny, i gospodarczy rozwój w krajach ASEM
· Europejsko-Azjatyckie Spotkania Młodych Parlamentarzystów (AEYPM) - oferuje platformę dla młodszych członków parlamentów krajowych do rozwoju i zwiększenia świadomości i zrozumienia spraw zewnętrznych, które wpływają na polityczny, społeczny i gospodarczy rozwój ich krajów
· Partnerstwa Młodzieżowe ASEF - to fundusz dostępny dla organizacji z krajów ASEM, które chcą promować partnerstwo pomiędzy młodzieżą i organizacjami młodzieżowymi i zachęcają do realizacji inicjatyw wzmacniających relacje pomiędzy młodzieżą z Europy i Azji na szczeblu organizacji krajowych i społeczności lokalnych
· Dialog Młodzieżowy ASEM - dostarcza wartościowy kanał komunikacji, za pośrednictwem którego młodzież z krajów ASEM może wymaniać poglądy na tematy priorytetowe z agendy ASEMJak wziąć udział
Lista realizowanych projektów oraz bardziej szczegółowe informacje o nich, w tym zasady uczestnictwa, znajduje się na stronie:
http://www.asef.org/index.php?option=com_theme&task=view&id=3&Itemid=144

Fundator

Fundacja Azja-Europaemail: info@asef.orgwww: http://www.asef.org/Asia-Europe Foundation (ASEF)31 Heng Mui Keng TerraceSingapore 119595tel.: +65 6874 9700fax: +65 6872 1135