Granty na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich

Fundator: Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia
Deadline: Czekamy na nowy termin

Dofinansowanie projektów o charakterze edukacyjnym, przybliżających i pogłębiających wiedzę o współczesnej Polsce i Rosji oraz o historii i kulturze obu narodów.

Rodzaj i forma przedsięwzięcia nie jest odgórnie narzucona, projekty powinny jedynie posiadać jasno określony cel, temat i scenariusz działań.

Dofinansowywane działania
Grant można wykorzystać na pokrycie kosztów podróży, zakwaterowania, wyżywienia uczestników, a także ich honorariów (jeśli są przewidziane). Sfinansować można również wynagrodzenie koordynatora i innych osób zajmujących się obsługą przedsięwzięcia, koszty administracyjne, koszty promocji itp. Wnioskodawca sam proponuje formę dofinansowania (jednorazowo lub w transzach). Dofinansowania nie można przeznaczyć na projekty wydawnicze, wymianę młodzieży (to osobny program CPRDiP), kursy językowe, wyjazdy turystyczne lub celem podjęcia nauki.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie
Wnioski mogą składać instytucje publiczne, akademickie, edukacyjne, organizacje pozarządowe, fundacje i samorządy. O dofinansowanie mogą się też ubiegać osoby prywatne.

Jak aplikować
Formularz wniosków wypełnia się i przesyła online a następnie drukuje i przesyła pocztą, wraz z niezbędnymi załącznikami.

Termin realizacji projektów
Działania należy planować nie wcześniej niż po upływie 2 miesięcy od terminu składania wniosków. Projekty muszą być zrealizowane do 31 października 2019 r.

Budżet
Dofinansowanie programu nie może przekroczyć 80% kosztów projektu. Wkład własny wnioskodawcy może być finansowy (np. wpłaty uczestników), rzeczowy (np. udostępnienie sali lub sprzętu) lub osobowy (np. wolontariat, wg minimalnej stawki godzinowej). W programie nie obowiązują minimalne oraz maksymalne stawki dofinansowania.

Termin składania wniosków: 8 marca 2019 r.

Więcej informacji

Fundator

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumieniaemail: cprdip@cprdip.plwww: http://www.cprdip.plul. Jasna 14/16a00-041 WarszawaMA, PLtel.: +48 22 295 00 30fax: + 48 22 295 00 31