Granty na współpracę w Regionie Morza Bałtyckiego

Fundator: Instytut Szwedzki
Deadline: Czekamy na nowy termin

Dofinansowanie do projektów partnerskich przyczyniających się do inicjowania i rozszerzania współpracy instytucji i organizacji

Dofinansowywane działania
Inicjowanie nowej lub poszerzania już istniejącej współpracy w Polsce, Rosji, Estonii, na Litwie, Łotwie, Ukrainie i Białorusi. Partnerstwo musi angażować minimum trzy kraje, które kwalifikują się do finansowania, a główny wnioskodawca musi pochodzić ze Szwecji.

Działania projektu muszą przyczyniać się do stworzenia warunków dla długotrwałych, zrównoważonych relacji między organizacjami w regionie Morza Bałtyckiego. Podstawą takich działań powinny być spotkania osób i organizacji, których celem jest wspieranie i stymulowanie rozwoju partnerstw i sojuszy. Projekty powinny być oparte na analizie potrzeb, proponować innowacyjne rozwiązania, metody i tematy współpracy.

Ważne jest również, że projekty odpowiadały na wyzwania określone w jednym z następujących dokumentów:

the EU Strategy for the Baltic Sea Region

the EU’s Eastern Partnership

the HELCOM Baltic Sea Action Plan

Kto może uczestniczyć w programie
W skład partnerstwa mogą wchodzić m.in. jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, instytucje badawcze.

Kwota dofinansowania
Maksymalne dofinansowanie wynosi 500 tys. koron szwedzkich

Kraje biorące udział w programie: Polska, Rosja, Estonia, Litwa, Łotwa, Ukraina i Białoruś

Termin składania wniosku: 14 kwietnia 2016 r.

Więcej informacji

Fundator

Instytut Szwedzkiwww: https://eng.si.seSlottsbacken 10 Box 7434S-103 91 Stockholm, Swedentel.: +46 8-453 78 00fax: +46 8-20 72 48