Granty Parlamentu Europejskiego na projekty informacyjne

Fundator: Parlament Europejski
Deadline: Czekamy na nowy termin

Konkurs Dyrekcji Generalnej Parlamentu Europejskiego ds. Informacji na projekty, które przyczynią się do podniesienia świadomości społecznej na temat Parlamentu Europejskiego: jego roli i sposobu funkcjonowania.Celem konkursu jest dostarczenie obywatelem Unii Europejskiej informacji o roli i funkcjonowaniu Parlamentu Europejskiego i stworzyć platformę dla obywateli na temat ważnych dla nich zagadnień.Projekty można składać w 3 obszarach tematycznych:  

  1. Programy telewizyjne 

  2. Programy radiowe

  3. Strony internetowe
    Więcej o obszarach tematycznych na stronie internetowej


Parlament Europejski ma biura Informacyjne w stolicy każdego kraju członkowskiego oraz pięć biur satelickich. Każde biuro będzie zaangażowane w projekt mionitorując projekty, które otrzymały dofinansowanie z Dyrekcji ds. Informacji. Przedstawiciele biur będą, w miarę możliwości ich uczestnictwa, zapraszani do debat i wydarzeń oraz  będą informowani o datach i godzinach emisji telewizyjnych.Ubiegający się  o dofinansowanie powinni mieć osobowość prawną w jednym z 27 państw członkowskich UE. Projekty nie mogą mieć charakteru komercyjnego i nie powinny przynosić zysku.Termin nadsyłania wniosków upłynął: 18 października 2010.
O terminie kolejnej edycji programu poinformujemy niezwłocznie po jego ogłoszeniu przez organizatora.Więcej informacji można uzyskać w Krajowym Biurze Parlamentu Europejskiego .Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego w Polsce
ul. Jasna 14/16a
00-041 Warszawa
tel: +48 22 595 24 70
fax: +48 22 595 24 80
epwarszawa@europarl.europa.eu

Fundator

Parlament Europejskiwww: http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/en/information_offices.htmlrue Wiertz 60 / Wiertzstraat B-1047 Bruxelles / Brusseltel.: +32 / (0) 2 28 4 21 11