Infrastruktura kultury - MKiDN

Fundator: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Deadline: Czekamy na nowy termin

Celem programu jest poprawa warunków funkcjonowania, rozszerzenie i wzbogacenie oferty instytucji i organizacji zajmujących się działalnością kulturalną oraz edukacyjną w zakresie kultury.

Rozwój infrastruktury kultury - priorytety
Priorytet „Infrastruktura kultury”
Priorytet „Infrastruktura szkolnictwa artystycznego”
Priorytet „Infrastruktura domów kultury”

Kto może wziąć udział w konkursie
1) uczelnie artystyczne;
2) publiczne szkoły artystyczne;
3) niepubliczne szkoły artystyczne;
4) jednostki samorządu terytorialnego – wyłącznie jako organy prowadzące publiczne szkoły artystyczne, w przypadku szkół nie prowadzących odrębnej księgowości;
5) podmioty będące organami prowadzącymi niepubliczne szkoły artystyczne, w przypadku szkół nie prowadzących odrębnej księgowości;
6) placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom szkół artystycznych w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania;
7) placówki doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych.Budżet
28 000 000 zł (Infrastruktura kultury)
14 000 000 zł (Infrastruktura szkolnictwa artystycznego)
8 000 000 zł (Infrastruktura domów kultury)

Terminy składania wniosków upłynął: 31 marca 2014 r.
O terminie kolejnej edycji programu poinformujemy niezwłocznie po jego ogłoszeniu przez organizatora.

We wszystkich programach MKiDN obowiązkowe jest złożenie wniosku poprzez portal systemu EBOIWięcej informacji: http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-ministra/programy-mkidn-2014/rozwoj-infrastruktury-kultury/informacje-ogolne.php

Fundator

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowegowww: http://www.mkidn.gov.plKrakowskie Przedmiescie 15/17Warszawa 00-071tel.: +48 22 42 10 100fax: +48 22 42 10 131