Inicjatywa na rzecz uniwersyteckich badań naukowych

Fundator: Europejski Bank Inwestycyjny
Deadline: Czekamy na nowy termin

Europejski Bank Inwestycyjny zarządza stosunkami instytucjonalnymi z uniwersytetami przede wszystkim za pośrednictwem wspólnej inicjatywy EBI i uniwersytetów na rzecz badań naukowych, w której skład wchodzą trzy różne programy.1. EIBURS (EIB University Research Sponsorship) - program sponsorowania uniwersyteckich badań naukowych, zajmujących się kwestiami, które są przedmiotem szczególnego zainteresowania Banku.Granty Banku są przyznawane w drodze konkursu zainteresowanym wydziałom uniwersyteckim lub ośrodkom badawczym powiązanym z uniwersytetami w państwach członkowskich UE, krajach kandydujących lub przystępujących, o uznanej renomie w dziedzinach wybranych przez EBI. Wsparcie stwarza im możliwość rozszerzenia działalności w tych dziedzinach.Program EIBURS pozwala beneficjentom, dzięki wsparciu w wysokości do 100 000 euro na rok przez okres trzech lat, na prowadzenie, w wybranych dziedzinach badawczych, dodatkowej działalności obok tej, którą zazwyczaj prowadzą. Działania są uzgadniane z Bankiem.Propozycja programów badawczych powinna wyjść od uniwersytetu. Jednakże Bank może zaproponować specyficzne działania, szczególnie w zakresie badań i kształcenia swoich pracowników.W latach 2015-18 obowiązuje następująca kategoria-dziedzina naukowa:
Jak duża organizacja może być jednocześnie organizacją innowacyjną.Termin składania wniosków upłynął: 30 września 2015 r.
O terminie kolejnej edycji programu poinformujemy niezwłocznie po jego ogłoszeniu przez organizatora.

Więcej informacji o programie EIBURS2. Program STAREBEI wspiera inicjatywy będące przedmiotem wspólnego zainteresowania ośrodków uniwersyteckich i EBI poprzez przyznawanie staży młodym naukowcom, zainteresowanym realizacją projektów naukowych zaproponowanych przez Bank pod wspólnym nadzorem opiekuna uniwersyteckiego i opiekuna z EBI.Więcej informacji o STAREBEI znajduje się na stronie internetowej

3. Sieci uniwersytetów Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EIB University Networks) - mechanizm sponsorowania sieci uniwersytetów wykazujących cechy, które są szczególnie odpowiednie do wspierania celów EBI.Te sieci powinny zajmować się działalnością w konkretnym celu w zakresie edukacji, badań i rozwoju. EBI będzie je wykorzystywać jako uprzywilejowane narzędzia reklamowania tych dwóch pozostałych programów i informowania o innych wnioskach badawczych ze strony służb Banku.W razie potrzeby te sieci będą miały prawo do wykorzystywania znaku firmowego EBI w swoich kampaniach promocyjnych.  

Więcej informacji

Fundator

Europejski Bank Inwestycyjnyemail: jobs@eib.orgwww: http://www.eib.org/infocentre/contact/index.htmHuman Resources DepartmentStaffing Division100, boulevard Konrad Adenauertel.: (+352) 43 79 1

Koordynator

Europejski Bank Inwestycyjny - Inicjatywa na rzecz Uniwersyteckich Badań Naukowychemail: jobs@eib.orgwww: http://www.eib.org/infocentre/contact/index.htmHuman Resources DepartmentStaffing Division100, boulevard Konrad AdenauerL - 2950 Luxembourgtel.: (+352) 43 79 1