Inicjatywy obywatelskie dla środowiska

Fundator: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Deadline: Czekamy na nowy termin

Program wspiera lokalne projekty, których celem jest rozwiązywanie problemów związanych z ochroną środowiska i angażowanie lokalnej społeczności w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju.Celem programu jest również uruchamianie mechanizmów służących trwałej ochronie środowiska naturalnego i usprawnianie zarządzania obywatelskimi działaniami proekologicznymi na poziomie lokalnym.Dofinansowane działania
Przykładowe obszary wsparcia (wraz z procedurą otrzymania dofinansowania) opisane są w publikacji Funduszu. Są to m.in.:
– ochrona ekosystemów,
– lokalny monitoring przyrodniczy,
– budowa i modernizacja małej infrastruktury przyrodniczej,
– zakładanie, pielęgnacja i zagospodarowanie małych zbiorników wodnych,
– modernizacja lub wyposażenie ośrodków rehabilitacji dla dzikich zwierząt,
– lokalna działalność przeciwpowodziowa,
– renaturyzacja i rekultywacja obszarów zdegradowanych przez człowieka i in.Kto może ubiegać się o dofinansowanie
O dofinansowanie mogą wnioskować niezależne, doświadczone, stabilne fundacje i stowarzyszenia, działające niekomercyjnie, które zostaną koordynatorami projektów. Wnioskodawca powinien zebrać minimum 20 pomysłów do realizacji. Pomysłodawcami mogą być osoby fizyczne, grupy nieformalne, podmioty lokalne (np. koła gospodyń wiejskich, przyjaciół wsi, małe fundacje itp.).Wysokość dofinansowania
Łączna wartość planowanych przedsięwzięć nie może być mniejsza niż 200.000 zł i nie większa niż 500.000 zł.Budżet programu: 5.000.000 zł na lata 2015–2017.Termin wnioskowania upłynął: 31 stycznia 2015 r.
O terminie kolejnej edycji programu poinformujemy niezwłocznie po jego ogłoszeniu przez organizatora.Więcej informacji

Fundator

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnejemail: fundusz@nfosigw.gov.plwww: http://www.nfosigw.gov.plul. Konstruktorska 3a02-673 Warszawatel.: (22) 45 90 100