Jesteśmy Cyfrowobezpieczni! - konkurs dla szkół

Fundator: Stowarzyszenie Miasta w internecie
Deadline: Czekamy na nowy termin

Konkurs dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych wspierający realizację działań podejmowanych na rzecz poprawy bezpieczeństwa w sieci.

Konkurs ma na celu promowanie bezpieczeństwa cyfrowego i odpowiedzialnych zachowań w sieci oraz upowszechnianiu wiedzy na ten temat – wśród uczniów, nauczycieli i rodziców. Rywalizacja szkół polega na realizacji konkretnych działań nawiązujących do tematyki konkursu.

Konkurs jest realizowany w ramach projektu Cyfrowobezpieczni.pl, dofinansowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Zasady konkursu
Szkoły biorące udział w konkursie są podzielone na 5 kategorii: szkoły podstawowe, gimnazja, technika, licea i zasadnicze szkoły zawodowe.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest deklaracja włączenia się placówki w projekt „Cyfrobezpieczni.pl”, poprzez wypełnienie specjalnego formularza zgłoszeniowego.

W ramach rozgrywek „Jesteśmy Cyfrowobezpieczni!” zarejestrowane szkoły będą zbierać punkty za realizację na własnym terenie oraz w lokalnym środowisku zadań nawiązujących do tematyki inicjatywy.

Nagrody
- I miejsce – mobilne pracownie cyfrowe dla pięciu najlepszych szkół z każdej kategorii (łącznie dla 25 szkół).
- II miejsce – obozy letnie dla uczniów jednej ze szkół z każdej kategorii (łącznie dla uczniów z 5 szkół).
- Wyróżnienia – zaproszenia dla najbardziej aktywnych nauczycieli do udziału w letnim obozie szkoleniowym Edukamp (dla 15 osób). 

Termin rejestracji szkół: 8 lipca 2016 r.

Pytania na temat rywalizacji kierować można na adres: konkurs2016@cyfrowobezpieczni.pl

Więcej informacji

Fundator

Stowarzyszenie Miasta w Internecieemail: biuro@mwi.plwww: http://www.mwi.plUl. Krakowska 11A33-100 Tarnów