Juvenes Translatores - konkurs translatorski dla szkół

Fundator: Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Tłumaczeń
Deadline: Czekamy na nowy termin

Komisja Europejska organizuje konkurs translatorski dla uczniów szkół średnich, którzy chcą się przekonać na czym polega praca tłumacza. W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie w  wieku 17 lat. Ich zadanie będzie polegało na przetłumaczeniu krótkiego tekstu.

Konkurs powinien pomóc młodym ludziom poznać, czym jest praca zawodowego tłumacza. Tłumaczenie powinno być skierowane do młodych ludzi w tym samym wieku z założeniem przybliżenia im tekstu napisanego w innym języku. Tłumaczenia będą oceniane pod kątem prawidłowego stosowania pojęć i umiejętności płynnego wyrażania się na piśmie w wybranym języku, ogólnej czytelności tłumaczenia i pomysłowości zastosowanych rozwiązań.

Języki
Uczniowie sami mogą wybrać język oryginału i język przekładu spośród jednego z oficjalnych języków UE (angielski, bułgarski, czeski, chorwacki, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, holenderski, hiszpański, irlandzki, litewski, łotewski, maltański, niemiecki, polski, portugalski, rumuński, słowacki, słoweński, szwedzki, węgierski i włoski).

Reguły konkursu


 • - konkurs musi odbyć się równocześnie we wszystkich szkołach uczestniczących w konkursie 23 listopada 2017 r.;
   
 • - konkurs odbędzie się na terenie szkoły
   
 • - szkoły muszą przedsięwziąć wszelkie środki, aby zapobiec oszukiwaniu oraz aby zagwarantować uczciwe i bezstronne warunki konkursu. Podczas konkursu nie wolno używać komputerów.
   
 • - oryginalne tłumaczenia napisane ręcznie oraz formularze autoryzacji należy przesłać w dniu testu przesyłką poleconą do Komisji Europejskiej.

Szkoły uczestniczące w konkursie muszą:


 • - mieć siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej,
   
 • - być uznawane przez władze edukacyjne danego państwa członkowskiego jako należące do regionalnego lub krajowego systemu edukacji.
   
 • - wybrać od 2 do 5 uczestników konkursu, którymi mogą być uczniowie urodzeni w roku 2000.
   
 • - mieć dostęp do Internetu oraz posiadać komputery, które obsługują alfabety wszystkich języków źródłowych wybranych przez uczniów tej szkoły na konkurs tłumaczeniowy.

Wybór szkół
Spośród szkół, które prawidłowo prześlą formularz rejestracyjny zostanie wylosowana określona liczba szkół: liczba szkół wylosowana z każdego państwa członkowskiego będzie równa liczbie miejsc, jakie dane państwo członkowskie ma w Parlamencie Europejskim, zgodnie z traktatem lizbońskim (co oznacza, że z Polski zostanie wybranych 51 szkół). Ich lista zostanie opublikowana z końcem października 2016 r.

Nagroda
Autorzy najlepszych przekładów, po jednym z każdego państwa członkowskiego, zostanie zaproszonych na ceremonię rozdania nagród, która odbędzie się w Brukseli, wiosną 2018 r. Zwycięzcom może towarzyszyć jedna osoba dorosła i jeden nauczyciel. Organizator pokrywa koszty podróży i zakwaterowania.

Termin zgłoszeń: 20 października 2017 r., do godz. 12 (czasu brukselskiego)

Regulamin konkursu

Formularz zgłoszeniowy

Fundator

Komisja Europejska - Dyrekcja ds. TłumaczeńEuropean CommissionDirectorate-General for TranslationRue de Genčve/Genčvestraat 6B-1049 Brussels