Kolekcje - MKiDN

Fundator: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Deadline: Czekamy na nowy termin

Celem Programu „Kolekcje” jest rozwój oraz tworzenie narodowych i regionalnych kolekcji sztuki współczesnej, kolekcji muzealnych oraz tworzenie nowych dzieł muzycznych.Kolekcje
Priorytet „Narodowe kolekcje sztuki współczesnej”
Priorytet „Regionalne kolekcje sztuki współczesnej”
Priorytet „Zamówienia kompozytorskie”
Priorytet „Kolekcje muzealne”Kto może wziąć udział w konkursie:
państwowe i samorządowe instytucje kultury, będące muzeami, dla których gromadzenie sztuki nowoczesnej i współczesnej jest głównym celem statutowym.Budżet: 
7 000 000 zł (Narodowe kolekcje sztuki współczesnej)
2 000 000 zł (Regionalne kolekcje sztuki współczesnej)
3 000 000 zł (Kolekcje muzealne)
2 000 000 zł (Zamówienia kompozytorskie)

Termin składania wniosków upłynął: 31 marca 2014 r.
O terminie kolejnej edycji programu poinformujemy niezwłocznie po jego ogłoszeniu przez organizatora.

We wszystkich programach MKiDN obowiązkowe jest złożenie wniosku poprzez portal systemu EBOIWięcej informacji: http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-ministra/programy-mkidn-2014/kolekcje/informacje-ogolne.php

Fundator

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowegowww: http://www.mkidn.gov.plKrakowskie Przedmiescie 15/17Warszawa 00-071tel.: +48 22 42 10 100fax: +48 22 42 10 131