Konkurs „Bezpiecznie TU i TAM” dla orgnizacji pozarządowych

Fundator: Polska Spółka Gazownictwa
Deadline: Czekamy na nowy termin

Granty dla organizacji pozarządowych na realizację najlepszych projektów z zakresu poprawy bezpieczeństwa społeczności lokalnych.Celem programu jest zaangażowanie organizacji pozarządowych w proces poprawiania bezpieczeństwa w kraju.Konkurs jest częścią większego projektu dotyczącego społecznej odpowiedzialności biznesu, realizowanego przez PSG we współpracy z Państwową Strażą Pożarną i Policją. Honorowy patronat nad konkursem objął Minister Pracy i Polityki Społecznej, a patronat medialny – Forum Odpowiedzialnego Biznesu.Zadaniem organizacji będzie opracowanie projektów, które zaproponują rozwiązania zarówno w zakresie poprawy bezpieczeństwa w społecznościach lokalnych, jak i propagowania wśród nich wiedzy nt. ochrony życia i zdrowia.Kto może aplikować
Organizacje pozarządowe.Ocena projektów
Zgłoszone projekty oceni komisja, w skład której wejdą m.in. przedstawiciele samorządów lokalnych.Wysokość grantów
Sześć organizacji, których projekty komisja uzna za najlepsze, otrzymają granty w wysokości 10.000 zł każda.Termin zgłaszania projektów upłynął 30 czerwca 2015 r.
O terminie kolejnej edycji programu poinformujemy niezwłocznie po jego ogłoszeniu przez organizatora.Więcej informacji 

Fundator

Polska Spółga Gazownictwa sp. z o.o.email: sekretariat.ow@warszawa.psgaz.plwww: http://www.psgaz.plul. M. Kasprzaka 2501-224 Warszawa