Konkurs dotacji na promocję Funduszy Europejskich

Fundator: Ministerstwo Rozowoju Regionalnego
Deadline: Czekamy na nowy termin

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ogłosiło „Konkurs dotacyjny na promocję Funduszy Europejskich”. Celem konkursu jest wyłonienie i wsparcie finansowe najlepszych projektów promujących Fundusze Europejskie w Polsce oraz upowszechniających korzyści płynące z ich wykorzystywania. 

Dofinansowywane działania:
W konkursie można realizować projekty w następujących liniach tematycznych:Linia I – projekty mediowe
a) projekty cross-mediowe,
b) audycje telewizyjne,
c) audycje radiowe,
d) publikacje prasowe.Linia II – wydarzenia informacyjno-promocyjne.Projekty muszą zostać zrealizowane w okresie od 15 marca do 15 grudnia 2013 roku.Kto może wziąć udział w konkursie:

 • podmioty, które prowadzą działalność gospodarczą lub statutową jako:

 • wydawcy tytułów prasowych,

 • publiczni oraz komercyjni nadawcy telewizyjni i radiowi,

 • producenci nagrań telewizyjnych i radiowych, którzy swoim produktom zapewnią antenową emisję,

 • producenci filmowi, którzy swoim produktom zapewnią projekcję w kinach na terenie całego kraju

 • partnerzy społeczni i gospodarczy w rozumieniu art. 5 pkt 7 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, w tym:  • organizacje pozarządowe,

  • organizacje pracodawców,

  • izby gospodarcze,

  • organizacje związkowe,

  • samorządy zawodowe.


Budżet:
Na realizację działań informacyjno-promocyjnych przewidziano dotacje w wysokości:
- minimalnie – 100 000 zł
- w linii tematycznej „Projekty mediowe”:
dla projektów cross-mediowych – do 2 500 000 zł,
dla audycji telewizyjnych – do 2 000 000 zł,
dla projektów radiowych – do 500 000 zł,
dla projektów prasowych – do 450 000 zł.

w linii tematycznej „Wydarzenia informacyjno-promocyjne” – do 300 000 zł,

Wymagany minimalny wkład własny wnioskodawcy wynosi:
- dla partnerów społeczno-gospodarczych – 10 proc. kosztów kwalifikowanych wnioskowanego projektu,
- dla przedstawicieli mediów i podmiotów, o których mowa w pkt. 9.1.2 Regulaminu konkursu – 20 proc. kosztów kwalifikowanych wnioskowanego projektuTermin składania wniosków upłynął 24 stycznia 2013 r.
O terminie kolejnej edycji programu poinformujemy niezwłocznie po jego ogłoszeniu przez organizatora.

Więcej informacji: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/dzialaniapromocyjne/aktualnosci/Documents/Regulamin_Konkursu_Dotacji_141212.pdf

Fundator

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwojuwww: http://www.mir.gov.plul. Wspólna 2/400- 926 Warszawatel.: +48 (22) 22 273 70 00