Konkurs Europioneers 2015

Fundator: Komisja Europejska
Deadline: Czekamy na nowy termin

Konkurs dla najlepszego europejskiego przedsiębiorcy internetowego roku, organizowanego w ramach inicjatywy StartUp Europe.

Nagroda ma na celu zidentyfikowanie i nagrodzenie udanych europejskich inicjatyw w branży internetowej, które promują znaczenie przedsiębiorstw internetowych w społeczeństwie europejskim oraz stanowią zachętę i inspirację dla przyszłych przedsiębiorców.

Nagroda dla najlepszego europejskiego przedsiębiorcy internetowego roku zapewnia widoczność na arenie europejskiej i stanowi potwierdzenie skutecznego działania przedsiębiorstw z branży technologicznej.

Kto może wziąć udział w konkursie
– Przedsiębiorcy, którzy tworzą nowe usługi cyfrowe i produkty, które korzystają z sieci jako niezbędnego komponentu oraz zawierają elementy technologii mobilnych.
– Przedsiębiorcy, których główne usługi i/lub produkty są innowacyjne w skali regionu.
– Przedsiębiorstwo, którego siedziba znajduje się w jednym z krajów członkowskich UE i przynajmniej 50% założycieli jest obywatelami lub stałymi rezydentami kraju członkowskiego UE.

Konkurs w 2015 r. przewiduje nagrody w następujących kategoriach:

1. Europejski przedsiębiorca internetowy roku – to kategoria, która obejmuje przedsiębiorców tworzących nowe usługi cyfrowe i produkty, które korzystają z sieci jako niezbędnego komponentu.
Przedsiębiorstwo w tej kategorii powinno mieć siedzibę w jednym z krajów członkowskich UE i przynajmniej 50% założycieli jest obywatelami lub stałymi rezydentami kraju członkowskiego UE.

2. Młody europejski przedsiębiorca internetowy roku. Wymogi tej kategorii są następujące:
– Przedsiębiorcy muszą być w wieku do 30 lat,
– Przedsiębiorstwo nie może być spółką typu spin-off (wydzieloną ze spółki macierzystej),
– Skalowalny biznes,
– Przedsiębiorstwo, które już odniosło obiecujące sukcesy.

3. Gazela – Europejski przedsiębiorca internetowy roku, który odnotował najszybszy wzrost. Wymogi konkursowe dla tej kategorii:
– Przedsiębiorstwo nie może działać dłużej niż od trzech lat,
– Minimalny poziom zatrudnienia na starcie to 19 pracowników,
– Średni roczny wzrost na poziomie 20% przez okres trzech lat – wzrost może być mierzony pod względem dochodów lub liczby pracowników.

4. Europejska przedsiębiorczyni internetowa roku
– Prezesem spółki powinna być kobieta,
– Przynajmniej 50% założycieli przedsiębiorstwa to kobiety.

Termin nadsyłania zgłoszeń upłynął: 15 września 2015 r.
O terminie kolejnej edycji programu poinformujemy niezwłocznie po jego ogłoszeniu przez organizatora.

Po zakończeniu przesyłania zgłoszeń zostanie przeprowadzone głosowanie publiczne, a następnie jury dokona wyboru zwycięzców, którym nagrody zostaną wręczone 12 listopada 2015 r. w Helsinkach.

Więcej informacji