Konkurs "Global Junior Challenge”

Fundator: Fundacja "Mondo Digitale"
Deadline: Czekamy na nowy termin

Konkurs, w którym nagradzane są najbardziej innowacyjne projekty wykorzystujące nowoczesne technologie teleinformatyczne (ICT) w dziedzinie edukacji i szkolenia młodzieży oraz na rzecz solidarności i współpracy międzynarodowej osób młodych.

Cele
Celem konkursu jest zachęcenie młodych ludzi i ich nauczycieli do korzystania z nowych technologii, wymiany doświadczeń i naśladowania udanych inicjatyw.

Konkurs “Global Junior Challenge” nagradza projekty ze wszystkich dziedzin edukacji młodzieży, nie tylko te skierowane do szkół. Nie istnieją żadne ograniczenia geograficzne lub odnoszące się do skali projektu, konkurs przeznaczony jest dla wszystkich (od stron internetowych przygotowanych przez uczniów szkół podstawowych do ogólnoświatowych projektów wykorzystujących najnowocześniejsze technologie w szkoleniu on-line).

Zgłaszane projekty konkursowe muszą:
- promować nowe technologie ICT (informacyjno-komunikacyjne) na rzecz zrównoważonego rozwoju środowiska;
- wykorzystywać nowe technologie ICT w szkoleniu młodzieży, celem wsparcia młodzieży w zdobyciu pierwszej pracy;
- być przeznaczone dla młodych osób do 29 roku życia (w kategoriach wiekowych: do 10, 15, 18 i 29 roku życia);
- być aktywne na dzień 31 grudnia 2016 r.
- promować nowe technologie ICT na rzecz integracji migrantów i uchodźców (obszar Social Inclusion);

Projekty mogą obejmować jedną lub kilka kategorii.

Kto może wziąć udział
- szkoły i uniwersytety (publiczne i prywatne);
- organizacje i instytucje;
- organizacje non-profit;
- firmy;
- ośrodki naukowe;
- osoby prywatne w każdym wieku.

Jak aplikować
Należy przesłać zgłoszenie za pomocą formularza online znajdującego się na stronie http://www.gjc.it

Nagrody
- Nagroda główna dla najlepszego projektu wybranego spośród wszystkich zgłoszeń
- Nagroda Prezydenta Włoch dla trzech najlepszych projektów przygotowanych przez włoskie szkoły
- Nagrody dla finalistów z biedniejszych części świata (projekty wspierające walkę z biedą i integrację społeczną)

Termin zgłoszeń: 31 lipca 2017 r.

Więcej informacji

Fundator

Fundacja Mondo Digitaleemail: info@mondodigitale.orgwww: http://www.mondodigitale.org/Fondazione Mondo DigitaleVia del Quadraro, 10200174 Romatel.: +39 06 42014109fax: +39 06 42000442