Konkurs grantowy ARP Games

Fundator: ARP Games
Deadline: Czekamy na nowy termin

Dofinansowanie oraz wsparcie merytoryczne i biznesowe Akceleratora ARP Games w realizacji projektu gry wideo na dowolną platformę.

Konkurs skierowany jest do co najmniej dwuosobowych zespołów, utalentowanych twórców gier. Zgłaszane projekty mogą być na dowolnym etapie realizacji, tworzone na dowolną platformę.

Nagrody dla zwycięzców: dofinansowanie projektów (do 100 tys. złotych), dostęp do niezbędnego sprzętu i oprogramowania, szkolenia branżowe, porady prawne, spotkania z inwestorami, pomoc w promocji projektów oraz inne działania zależne od indywidualnych potrzeb zespołów.

Etapy konkursu
Konkurs składa się z dwóch etapów. Etap pierwszy trwa 3 miesiące i weźmie w nim udział 10 zespołów, które uzyskają wsparcie finansowe (do 20 000 zł), dostęp do sprzętu, oprogramowania, przestrzeni biurowych oraz zależnych od ich potrzeb szkoleń. Zespoły zostaną też otoczone opieką mentora wybranego w zależności od profilu projektu. W trakcie trwania I etapu zadaniem uczestników będzie stworzenie modelu biznesowego oraz grywalnego dema.

Do etapu drugiego zostaną zakwalifikowane zespoły, które poczynią największe postępy w etapie pierwszym. Ich zadaniem będzie założenie spółki, w których  ARP Games będzie mniejszościowym udziałowcem kapitałowym. Otrzymają też dofinansowanie (50 000 zł), pomoc w promocji, marketingu i pozyskiwaniu inwestorów.

Laureatów wyłoni niezależne jury składające się z mentorów – weteranów branży gier wideo z całego świata.

Terminy:
- etap I – 1 kwietnia – 30 czerwca 2017 r.;
- etap II – 1 lipca 2017 r.

Termin zgłoszeń: 31 stycznia 2017 r.

Zgłoszenia odbywają się za pośrednictwem formularza.
Więcej informacji

Fundator

ARP Games sp. z o. o.www: https://arpgames.plul. Wojska Polskiego 543-400 Cieszyn