Konkurs grantowy „Bezpieczne dzieciństwo”

Fundator: The VELUX Foundations
Deadline: Czekamy na nowy termin

Konkurs małych grantów Fundacji Dzieci Niczyje „Bezpieczne dzieciństwo” wspiera działania, których celem jest ochrona dzieci przed przemocą oraz pomoc ich rodzinom i opiekunom.

Konkurs grantowy „Bezpieczne dzieciństwo” Fundacji Dzieci Niczyje (FDN) jest finansowany ze środków The VELUX Foundations.

Ze środków konkursu grantowego dofinansowane są projekty, których celem jest przeciwdziałanie zagrożeniom, które czekają na dzieci w Internecie oraz wspieranie dzieci-ofiar przemocy.Dofinansowywane działania
Granty przeznaczone są dla organizacji pozarządowych na działania, które wpierają lokalną społeczność w polepszaniu standardów bezpieczeństwa dzieci w następujących trzech liniach programowych:1)    Bezpieczeństwo młodzieży w Internecie
2)    Profilaktyka krzywdzenia małych dzieci (0-6 lat)
3)    Pomoc dzieciom-ofiarom przemocyKto może wziąć udział w konkursie: organizacje pozarządoweKwota dotacji: od 5 do 35 tys. zł (min. 10% wkładu własnego).Termin nadsyłania zgłoszeń upłynął 3 lipca 2015 r.
Wyniki zostaną ogłoszone 11 września 2015 r.
O terminie kolejnej edycji programu poinformujemy niezwłocznie po jego ogłoszeniu przez organizatora.

Wnioski można składać tylko przez generatory online (osobne dla każdej linii programowej).

termin realizacji projektów: 1 października 2015 r. - 30 czerwca 2016 r.Więcej informacji

Fundator

The VELUX Foundationsemail: info@veluxfoundations.dkwww: http://www.vkr-fondene.dk/Tobaksvejen 10DK-2860 SoborgDenmarktel.: +45 39 57 09 57fax: +45 39 66 04 24

Koordynator

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłęemail: biuro@fdds.plwww: http://fdds.pl/ul. Katowicka 3103-932 Warszawatel.: +48 22 616 02 68; +48 22 616 03 14