Konkurs grantowy Funduszu Społecznego Notariatu

Fundator: Fundusz Społeczny Notariatu
Deadline: Czekamy na nowy termin

Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszych projektów poświęconych walce z wykluczeniem społecznym dzieci i młodzieżyKto może składać wnioski
Organizacje pozarządowe, które uzyskały osobowość prawną na co najmniej 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku aplikacyjnego, działają nie dla osiągnięcia zysku (nonprofit) lub z przeznaczeniem wygenerowanych środków na cele statutowe (not-for-profit). Wysokość pojedynczej dotacji: 30 000 zł.Termin składania wniosków upłynął: 22 lipca 2014 r.
O terminie kolejnej edycji programu poinformujemy niezwłocznie po jego ogłoszeniu przez organizatora.
(program nie został ogłoszony w 2015 r.).

Realizacja finansowanych projektów rozpocznie się 18 listopada 2014 r.
Projekty muszą zakończyć się najpóźniej 18 maja 2015 r.Więcej informacji

Fundator

Fundusz Społeczny Notariatuemail: info@fundusznotariatu.plwww: http://www.fundusznotariatu.pltel.: 690 300 549