Konkurs Grantowy Kulczyk Foundation

Fundator: Fundacja Kulczyk Foundation
Deadline: Czekamy na nowy termin

Wsparcie inicjatyw społecznych, których efektem są inwestycje infrastrukturalne odpowiadające na potrzeby społeczności lokalnych.

Granty w konkursie przyznawane są wyłącznie na projekty infrastrukturalne, to jest takie, w których istotą projektu jest inwestycja związana z trwałym zagospodarowaniem przestrzeni oraz nadaniem jej określonych, trwałych cech funkcjonalnych.

Projekt infrastrukturalny powinien generować efekty społeczne i z myślą o nich powinny być formułowane wnioski. Należy w nich określić zakładane efekty i działania, które do nich doprowadzą. Zorientowanie projektu na realną zmianę społeczną, współpraca ze społecznością lokalną – to jedne z 10 kategorii ocen składanych wniosków.

Kto może aplikować
Stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie, instytucje kultury, przedsiębiorstwa społeczne, jednostki samorządu terytorialnego.

Budżet tej edycji programu: 100 000 zł.
Maksymalna kwota przyznanego grantu: 25 000 zł.

Termin składania wniosków: 30 czerwca 2017 r.

Więcej informacji

Fundator

Fundacja Kulczyk Foundationwww: http://www.kulczykfoundation.org.pl/ul. Krucza 24/2600-526 WArszawatel.: +48225223131