Konkurs „Imigranci w Europie”

Fundator: Dyrekcja Generalna do Spraw Wewnętrznych Komisji Europejskiej
Deadline: Czekamy na nowy termin

Dyrekcja Generalna do Spraw Wewnętrznych Komisji Europejskiej ogłasza konkurs multimedialny „Imigranci w Europie”, którego celem jest stworzenie młodym artystom oraz specjalistom ds. komunikacji możliwości refleksji na temat wkładu imigrantów w życie współczesnego społeczeństwa europejskiego.Pytanie konkursowe brzmi: „Jaka jest rola i miejsce imigrantów w Europie?”. Formą odpowiedzi ma być stworzenie pracy artystycznej, w jednej z trzech kategorii konkursowych, wyrażającej zdanie autora na powyższy temat. Celem konkursu jest zainicjowanie konstruktywnej debaty na temat sytuacji imigrantów w Europie, wymiana informacji i opinii.

Prace można tworzyć w trzech kategoriach artystycznych:
- Plakat
- Fotografia
- Wideo

Kto może uczestniczyć
- Uczniowie i studenci (osoby powyżej 18 roku życia), szkół/kierunków artystycznych, związanych z mediami i komunikacją, pochodzący z krajów Unii Europejskiej oraz Chorwacji.
- Instytucje/ organizacje edukacyjne, które kształcą w powyższych dziedzinach (przyznające dyplomy/ certyfikaty/ stopnie naukowe).

Zgłaszać mogą się osoby indywidualne, prace mogą być też wynikiem projektu grupowego. Nie ma ograniczeń co do liczby osób, które mogą być zaangażowane w projekt grupowy, nie mniej jednak Komisja Europejska, w razie osiągnięcia przez daną grupę poziomu europejskich finałów, opłaci koszty podróży i zakwaterowania maksymalnie trzech członków grupy. Zarówno uczestnicy indywidualni, jak i zespoły muszą reprezentować swoje uczelnie/szkoły.

Możliwe jest również wspólne aplikowanie kilku placówek, pod warunkiem, że złożą wspólny projekt. Każda uczelnia/szkoła może przedstawić jedną lub kilka prac w jednej lub w kilku kategoriach.

Jak aplikować
Placówka, którą chce reprezentować uczestnik/zespół musi wcześniej, przed zgłoszeniem pracy, zarejestrować się na stronie konkursowej.

W kategorii „plakat” i „fotografia” wersje elektroniczne oraz wydruki muszą być przesłane/przedłożone koordynatorowi krajowemu konkursu. Prace konkursowe w kategorii „wideo” muszą zostać wgrane i udostępnione na jednym z serwisów, np. Youtube, Dailymotion czy Vimeo, a wersji zapisanej na płycie DVD (w wysokiej rozdzielczości) – również przesłane lub dostarczone osobiście do koordynatora (lista koordynatorów krajowych jest dostępna na stronie internetowej).

Przed przystąpieniem do procedury aplikowania należy zapoznać się ze szczegółami technicznymi i wytycznymi, które dostępne są w przewodniku.

Nagrody
Oceny prac dokona na poziomie krajowym jury z biura krajowego konkursu, wybierając 10 najlepszych. W kolejnym etapie jury europejskie wybierze spośród wyróżnionych na etapie krajowym 30 finalistów europejskich. Finałowe prace będą zamieszczone na stronie internetowej i na drodze otwartego głosowania wybrana zostanie zwycięska praca (public’s prize winner). Trzech zwycięzców wybierze jury europejskie.30 finalistów europejskich zostanie zaproszonych do udziału w ceremonii wręczenia nagród w Brukseli, w październiku 2013 r. Planowany jest udział w uroczystości Komisarz do Spraw Wewnętrznych, Cecilii Malmström.

Podróż i zakwaterowanie zostaną opłacone przez Komisję Europejską. Cztery zwycięskie placówki – po jednej w każdej kategorii i jedna wybrana na podstawie wyników publicznego głosowania otrzymają po 10.000 euro nagrody, do wykorzystania w celach edukacyjnych.

Terminy upłynęły:
30 kwietnia 2013 r. (termin rejestracji szkół/uczelni)
21 czerwca 2013 r. (termin zgłaszania prac)

O terminie kolejnej edycji programu poinformujemy niezwłocznie po jego ogłoszeniu przez organizatora