Konkurs na inscenizację rozprawy sądowej

Fundator: ELSA
Deadline: Czekamy na nowy termin

Stowarzyszenie Studentów Prawa Europejskiego (ELSA), we współpracy z Radą Europy zainaugurowało kolejną edycję europejskiego konkursu na inscenizację rozprawy sądowej, dotyczącej praw człowieka (European Human Rights Moot Court Competition).Celem konkursu jest zapewnienie studentom możliwości zdobycia praktycznego doświadczenia w swojej dziedzinie. Konkurs symuluje procedury skarg do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.Kto może wziąć udział
Konkurs jest otwarty dla wszystkich studentów z krajów ELSA, a także z krajów, które są członkami Rady Europy.

Przebieg konkursu
Symulacja rozprawy sądowej jest często podzielona na dwie fazy: fazę etapu pisemnego i ustnego. W części pisemnej studenci tworzą projekt oświadczenia lub memoriału w imieniu wnioskodawcy i pozwanego.Faza pisemna prowadzi do fazy ustnej – symulacji rozprawy sądowej, w której studenci mają za zadanie reprezentować wnioskodawcę i pozwanego. Zespoły będą pracować nad fikcyjną sprawą i pisemnym projektem oświadczenia – dla każdej ze stron.

Zespoły będą oceniane na podstawie ich pisemnych zgłoszeń. Najlepszych 16 drużyn będzie rywalizować w europejskim finale, który odbędzie się w Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasburgu we Francji.

Opłaty i nagrody
Zespoły, które zakwalifikują się do finału będą musiały ponieść opłatę za uczestnictwo, które obejmuje zakwaterowanie i wyżywienie.

Zwycięska drużyna zostanie nagrodzona możliwością odbycia stażu w Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasburgu oraz nagrodą pieniężną (2000 euro dla pierwszego miejsca, 1000 euro dla drugiego i 500 euro dla trzeciego). Zostanie również przyznana nagroda dla najlepszego mówcy, będzie to możliwość odbycia stażu w biurze łącznikowym Rady Europy i nagroda finansowa. Zwycięzcy obu kategorii mogą liczyć na pokrycie kosztów zakwaterowania (do 400 euro za osobę).

Terminy:
- termin przesyłania pytań dotyczących konkursu: 16 października 2015 r. Pytania można wysyłać drogą mailową na adres mootcourts@elsa.org.
- termin rejestracji dla zespołów upłynął: 8 listopada 2015 r.
- termin przesyłania pisemnych zgłoszeń: 15 listopada 2015 r.
O terminie kolejnej edycji programu poinformujemy niezwłocznie po jego ogłoszeniu przez organizatora.

Więcej informacji

Zobacz także: Studencki program wymiany stażystów ELSA (STEP)