Konkurs na realizację krótkiego filmu „Jeden z 7 miliardów”

Fundator: 7 Billion Actions Campaign - Foundation 10.12.48
Deadline: Czekamy na nowy termin

Konkurs inspirowany jest datą 31 października 2011 r. – był to dzień, w którym populacja ludzi na świecie osiągnęła 7 miliardów.Celem konkursu jest globalne podniesienie świadomości tematów i zjawisk związanych z prawami człowieka, ubóstwem i równością, społeczno-kulturową tożsamością płci (gender), młodzieżą, środowiskiem, zdrowiem reprodukcyjnym, starzeniem się społeczeństw oraz urbanizacją.Organizator
Kampania „7 miliardów działań” i Fundacja „10.12.48”Kto może uczestniczyć
Filmowcy-amatorzy i zawodowcy, zgłaszający się indywidualnie lub zespołowo, a także w ramach organizacji z całego świataZadanie konkursowe
Realizacja jednego lub dwóch krótkich filmów, które powinny być:- oryginalne
- zrealizowane w technologii cyfrowej, w dowolnym języku (w przypadku języka innego niż angielski – z angielskimi podpisami)
- trwające 1–10 min (całkowity czas nagrania)Filmy powinny skupiać się na jednym (lub więcej) z siedmiu zagadnień będących tematami konkursu. Są nimi:
- Ubóstwo oraz walka z nierównością i wykluczeniem społeczno-ekonomicznym
- Uwłasnowolnienie kobiet oraz ich pełne uczestnictwo, na zasadach równości, we wszystkich sferach życia społecznego
- Młodzież
- Zdrowie i prawa reprodukcyjne
- Zdrowe środowisko, zdrowie obywateli
- Starzenie się społeczeństw
- Urbanizacja jako umożliwienie rozwoju

Jury wybierze 10 finalistów spośród zarejestrowanych uczestników. Zwycięzcy zostaną wybrani w drodze głosowania on-line.Dla zwycięzców przewidziane są nagrody finansoweWyniki głosowania zostaną ogłoszone 8 marca 2012 r.Termin rejestracji uczestników i przesłania prac upłynął: 15 lutego 2012 r.

O terminie kolejnej edycji programu poinformujemy niezwłocznie po jego ogłoszeniu przez organizatora