Konkurs o stypendium i indeks im. bp. Jana Chrapka

Fundator: Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia
Deadline: Czekamy na nowy termin

W Konkursie Akademickim o Stypendium i Indeks imienia Biskupa Jana Chrapka można wygrać indeksy na Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Jagielloński.Konkurs skierowany jest do maturzystów z miejscowości, w których liczba mieszkańców nie przekracza 20.000, z udokumentowanym dorobkiem dziennikarskim.Każdego roku na aplikujących czeka zadanie konkursowe, do wykonania w formie eseju, reportażu i in.Kto może brać udział w konkursie
Tegoroczni maturzyści, którzy:
- mieszkają w miejscowości liczącej poniżej 20 tys. mieszkańców
- średnią ocen mają na poziomie co najmniej 4,5 lub udokumentowane zdolności (udział w olimpiadach, konkursach)
- miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekroczył 1120 złUniwersytet Warszawski przeznacza dla laureatów Konkursu 8 indeksów:
- 2 indeksy na trzyletnie studia stacjonarne (dzienne i bezpłatne) I stopnia na kierunku: dziennikarstwo i komunikacja społeczna - do wyboru specjalności: dziennikarstwo, public relations i marketing medialny oraz fotografia prasowa, reklamowa, wydawnicza; 
- 2 indeksy na trzyletnie studia niestacjonarne (wieczorowe) I stopnia na kierunku: dziennikarstwo i komunikacja społeczna - do wyboru specjalności: dziennikarstwo, public relations i marketing medialny oraz fotografia prasowa, reklamowa, wydawnicza; 
- 2 indeksy na trzyletnie studia stacjonarne (dzienne i bezpłatne) I stopnia na kierunku: polityka społeczna; - 2 indeksy na trzyletnie studia stacjonarne (dzienne i bezpłatne) I stopnia na kierunku: nauki polityczne: jeden na specjalności: politologia, drugi na specjalności: bezpieczeństwo wewnętrzne.

Uniwersytet Jagielloński oferuje laureatom Konkursu 5 indeksów:
- 4 indeksy na trzyletnie studia stacjonarne (dzienne i bezpłatne) I stopnia na kierunku: dziennikarstwo i komunikacja społeczna;
- 1 indeks na trzyletnie studia niestacjonarne (wieczorowe) I stopnia na kierunku: dziennikarstwo i komunikacja społeczna.

Fundacja przyznaje laureatom Konkursu stypendium edukacyjne na pokrycie kosztów związanych z nauką, utrzymaniem i zakwaterowaniem studenta. Czesne za studia płatne pokrywa w połowie obowiązującej kwoty Fundacja, pozostałą część pokrywają Uniwersytety.

Termin składania dokumentów upłynął: 18 kwietnia 2015 r.
O terminie kolejnej edycji programu poinformujemy niezwłocznie po jego ogłoszeniu przez organizatora.

Więcej informacji

Fundator

Fundacja Dzieło Nowego Tysiącleciaemail: dzielo@episkopat.plwww: http://www.dzielo.plSkwer Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 601-015 Warszawatel.: (22) 530 48 28fax: (22) 530 49 86