Konkurs Skomplikowane i proste. Młodzi uczeni o swoich badaniach

Fundator: Forum Akademickie
Deadline: Czekamy na nowy termin

Konkurs na artykuł naukowy dotyczący własnych badań naukowych lub badań, w których naukowcy brali udział.

Konkurs organizowany jest przez miesięcznik „Forum Akademickie”. Partnerami i fundatorami konkursu są m.in.: Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN. Patronem konkursu jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Honorowy patronat nad konkursem objął wicepremier Jarosław Gowin, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Wytyczne konkursu
Artykuły powinny popularyzować w przystępny sposób własne badania naukowe uczestników konkursu lub badania, w których brali oni udział. Na konkurs będą przyjmowane teksty w języku polskim o objętości 10–12 tys. znaków (ze spacjami) w trzech egzemplarzach opatrzonych hasłem (może to być wyraz, dwa wyrazy lub kombinacja liter i cyfr). Można dołączyć kilka fotografii i rysunków obrazujących badania (w tekście lub osobno).

Kto może wziąć udział w konkursie
W konkursie mogą wziąć udział pracownicy naukowi uczelni i instytutów badawczych oraz doktoranci, którzy nie ukończyli 35 roku życia.

Jak aplikować
Oprócz prac opatrzonych hasłem należy przesłać na adres redakcji zaklejoną kopertę opatrzoną tym samym hasłem, zawierającą dane osobowe autora. Dokładne wytyczne znajdują się na stronie organizatora.

Nagrody
W konkursie przewidziano nagrody pieniężne dla miejsc 1-3 oraz osób wyróżnionych, nagrody rzeczowe oraz udział w szkoleniach.

Termin nadsyłania prac: 9 września 2016 r.
Termin otwarcia zgłoszeń jest ogłaszany na stronie organizatora.

Więcej informacji

Fundator

Forum Akademickieemail: redakcja@forumakademickie.plwww: https://forumakademickie.pl/#ul. Tomasza Zana 38 a20-601 LublinLU, PLtel.: (81) 524-02-55, 528-08-22fax: (81) 525-91-51